Inflacja w maju 13,9%. Do jesieni prognozowane dalsze wzrosty

15.06.2022

Inflacja w maju 2022

inflacja w kwietniu

Inflacja w maju – wciąż w górę

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2022 roku.

  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,7% w stosunku do kwietnia i były o 13,9% wyższe niż przed rokiem (w kwietniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 12,4%).
  • W pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 11,1%.
  • W maju 2022 roku towary były przeciętnie o 1,9% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 14,9% droższe niż przed rokiem.
  • W usługach ceny wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 1,0%, a w ujęciu rocznym o 10,8%.

Wskaźnik inflacji jest zgodny z medianą oczekiwań rynkowych i pokrywa się z wcześniejszymi danymi zaprezentowanymi w tzw. szybkim szacunku z końca maja.


Ceny w ujęciu miesięcznym w maju wzrosły w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Wyjątkiem była łączność, gdzie ceny nie uległy zmianie. Najwyższy wzrost cen widoczny jest w grupach: transport (o 3,4%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 2,5%) oraz restauracje i hotele (o 2,4%). W pozostałych grupach inflacja prezentowała się następująco: wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 1,5%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 1,3%; inne towary i usługi – wzrost o 0,9%; rekreacja i kultura – wzrost o 0,9%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 0,8%; odzież i obuwie – wzrost o 0,7%; edukacja – wzrost o 0,3%.

We wszystkich grupach zanotowano wzrost cen w ujęciu rocznym. Najwyższa inflacja widoczna jest w grupach, na które mocno wpływa trudna sytuacja na rynku surowców energetycznych. Ceny w transporcie wzrosły r/r o 25,8%, a ceny za użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii o 22,0%. W stosunku do maja ub. roku wzrosły również ceny w grupach: restauracje i hotele (o 15,7%); żywność i napoje bezalkoholowe (o 13,5%); rekreacja i kultura (o 10,3%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 9,7%); inne towary i usługi (o 8,5%); zdrowie (o 7,2%); edukacja (o 6,6%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 6,5%); odzież i obuwie (o 4,3%) oraz łączność (o 3,6%).

Szczegółowe dane na temat kształtowania się poziomu cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że w stosunku do ubiegłego roku najbardziej wzrosły ceny opału (o 101,5%). Gwałtownie rosną ceny innych nośników energii i paliw, dla przykładu: ceny gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 54,1% a ceny gazu o 46,4%. Grupą notującą bardzo wysokie wzrosty cen pozostają również niektóre artykuły żywnościowe. W stosunku do maja 2021 r. mięso drobiowe było droższe o 41,1%, tłuszcze roślinne o 36,6% a cukier o 36,4%.

KIG prognozuje dalszy wzrost inflacji (przynajmniej do jesieni) spowodowany m.in. wojną na Ukrainie i jej skutkami dla rynku surowców energetycznych i rolnych.  


 

Polecamy także w tym temacie:

 


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.