• A A A

Inflacja w maju 2019

06.05.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,4% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,2%). Ceny towarów były przeciętnie wyższe niż przed miesiącem o 0,6% i o 2,0% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w skali miesiąca obniżyły się -0,9% w skali roku zaś wzrosły 3,3%.

Zmiana cen tak w skali miesiąca jak i w skali roku była zbliżona do przedstawionej przed dwoma tygodniami przez GUS w szybkim szacunku. Dane tak miesięczne jak i roczne okazały się również zbliżone od wcześniej prognozowanych przez rynek. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni zaledwie 4 miesięcy zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,4% w maju – niemal już na poziomie celu inflacyjnego wskazywanego przez NBP (2,5%).

W skali miesiąca inflację najbardziej podbijały towary i usługi w kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 1,4%), restauracje i hotele (wzrost o 0,7%), zdrowie (wzrost o 0,5%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 0,5%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupie transport (spadek o 1,6%), inne towary i usługi (spadek o 0,9%), rekreacja i kultura (spadek o 0,5%), łączność (spadek o 0,4%), odzież i obuwie (spadek o 0,1%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 5,0%), restauracje i hotele (wzrost o 4,1%), zdrowie (wzrost o 3,1%), edukacja (wzrost o 3,0%). Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: łączność (o 2,6%), odzież i obuwie (o 1,9%). W przypadku pozostałych grup zmiana cen nie odbiegała już tak znacząco od przeciętnej tj. 2,4%.

Największym zaskoczeniem w danych majowych okazały się zmiany cen w grupie żywność, gdzie ich zachowanie było znacznie wyższe, niż zgodne z typowo sezonowym (najważniejszym czynnikiem podnoszącym ceny było mięso wieprzowe – 4,1%) oraz w grupie napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Zaskakujące były również spadki w grupie transport (ceny usług transportowych spadły aż o 21,1% ) oraz inne towary i usługi (spadek cen ubezpieczeń o 4,2%).

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji może stopniowo obniżać się w stosunku do zanotowanego w kwietniu – z minimum lokalnym na poziomie 1,7% – 1,8% w przełomie kwartałów trzeciego i czwartego. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,0%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 1,8%, wobec 1,7% w roku 2018.

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.