Inflacja w maju 2020 r.

15.06.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% niższe w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,4%). Ceny towarów okazały się o 0,2% niższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,4% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w maju obniżyły się o 0,2%, w skali roku zaś wzrosły o 7,1%.

Ceny w maju tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazały się niższe od prognozowanych wcześniej (zwłaszcza w kontekście obaw o oceny w niedawnej sytuacji dość panicznego wykupywania części artykułów spożywczych, kosmetycznych czy medykamentów).

Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni 2019 roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu do aż 3,4% zamykających rok. Otwarcie roku 2020, zgodnie z oczekiwaniami, przyniosło wzrost inflacji do 4,7% w lutym. Zgodnie też z oczekiwaniami począwszy od kwietnia inflacja zaczyna być mniej dotkliwa, jej poziom zszedł już bowiem do dopuszczalnego przez władze monetarne pasma wahań. Dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji w maju zmniejszył się  do 2,9%.

W ujęciu miesięcznym najbardziej dyskutowane i odczuwalne były pokaźne wzrosty cen w grupach: zdrowie (1,6%) oraz inne towary i usługi (1,3%). Rosły też ceny w grupach: restauracje i hotele (0,4%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,2%), użytkowanie mieszkania (0,1%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0,1%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,1%). Bez zmian przeciętnego poziomu cen obyło się w grupie łączność. Spadek cen miały miejsce w grupach: transport (-4,5%), odzież i obuwie (-0,9%), rekreacja i kultura (-0,5%), edukacja (-0,2%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (6,2%), użytkowanie mieszkania (7,5%), restauracje i hotele (6,0%), zdrowie (5,5%), edukacja (4,8%), alkohol i tytoń (4,5%). Niewielki wzrost zanotowano w grupach: rekreacja i kultura (2,0%), łączność (3,2%), inne towary i usługi (3,6%), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,5%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach odzież i obuwie (-4,2%) oraz transport (-12,8%).

Spośród towarów i usług które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego wypada wymienić: wywóz śmieci (53,2%), usługi finansowe (39,3%), owoce (27,9%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 8,8% i stomatologiczne – 14,3%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 4,3% a gazet i czasopism 7,4%). Sporo drożały też usługi fryzjerskie 11,4%, opieka społeczna 10,1%.

Kolejne miesiące roku powinny przynieść ustabilizowanie rocznego wskaźnika inflacji w okolicach 3,0% i wyraźniejszy jego spadek w grudniu do około 2,5%. Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie około 3,3% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018. Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji ponownego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.