Inflacja w maju ze spadkiem. GUS opublikował najnowsze dane

31.05.2023

Inflacja w maju na poziomie 13,0%

inflacja w maju

Szybki szacunek inflacji w maju 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. W stosunku do kwietnia br. ceny nie zmieniły się, a w ujęciu rocznym okazały się wyższe o 13,0% (w kwietniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 14,7%).

Poziom inflacji okazał się zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6% w stosunku do kwietnia i były jednocześnie o 18,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5% ale były o 20,4% wyższe niż w maju 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 4,8% w porównaniu z kwietniem, a w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 9,5%.

Pełne dane o wrześniowej inflacji GUS zaprezentuje 15 czerwca.

Sprawdź także >>> inflacja w kwietniu 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.