Inflacja w marcu 2023 poniżej oczekiwań rynkowych

14.04.2023

Inflacja w marcu na poziomie 16,1%. W kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen powinna się obniżać

inflacja w marcu

Inflacja w marcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,1% w stosunku do lutego br. i jednocześnie były o 16,1% wyższe niż przed rokiem. W całym I kwartale 2023 roku poziom inflacji wyniósł 17,0 r/r.

Marcowe dane o inflacji są nieco gorsze od oczekiwań rynkowych i nieznacznie lepsze niż zaprezentowane w szybkim szacunku pod koniec marca, który pokazywał wzrost cen o 16,2% w ujęciu rocznym.

Na ogólny wzrost cen w ujęciu miesięcznym złożyły się wyniki w takich grupach jak: odzież i obuwie (wzrost o 5,0%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 2,2%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 1,8%); inne towary i usługi (wzrost o 1,7%); łączność (wzrost o 1,7%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4%); restauracje i hotele (wzrost o 0,9%); zdrowie (wzrost o 0,8%) oraz edukacja (wzrost o 0,5%). W stosunku do lutego spadły ceny transportu (o 0,9%); rekreacji i kultury (o 0,3%) oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 0,1%).

W stosunku do marca ub.r. wzrosty cen odnotowano we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Najwyższa inflacja dotknęła żywności i napojów bezalkoholowych (wzrost o 24,0%). W pozostałych grupach poziom cen kształtował się następująco: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 19,6%; restauracje i hotele – wzrost o 16,9%; rekreacja i kultura – wzrost o 16,4%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 14,4%; edukacja – wzrost o 14,1%; inne towary i usługi – wzrost o 13,8%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe –wzrost o 12,0%; zdrowie – wzrost o 9,5%; łączność – wzrost o 9,4%; odzież i obuwie – wzrost o 7,7%; transport – wzrost o 3,9%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w marcu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym zaobserwowano m.in. w przypadku cukru (o 81,5%); energii cieplnej (o 40,7%); mleka (o 37,5%) czy jaj (o 37,2%). W stosunku do marca ubiegłego roku spadły natomiast ceny gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu (o 8,5%) i oleju napędowego (o 1,8%).

inflacja w marcu

Zgodnie z prognozami KIG w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen powinna się obniżać.

Sprawdź także >>> inflacja w lutym 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.