Inflacja w marcu 2024. Najnowsze dane GUS

15.04.2024

Inflacja w marcu 2024. Ceny towarów wzrosły o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca

inflacja

Inflacja w marcu: wynik nieco niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w marcu 2024 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do lutego br. o 0,2% i jednocześnie były o 2,0% wyższe niż przed rokiem.

Wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług

W marcu ceny towarów wzrosły o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca a w ujęciu rocznym wzrosły o 0,4%. Ceny usług wzrosły w stosunku do lutego br. o 0,3% i były o 6,6% wyższe niż przed rokiem. W I kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r.

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się nieco niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Jest też o 0,1 p.p. wyższy niż podawany wcześniej w tzw. szybkim szacunku (GUS szacował w nim wzrost cen w marcu br. na 1,9% r/r).

Na ogólny wzrost inflacji w ujęciu miesięcznym wpłynęły wyniki w takich kategoriach jak: odzież i obuwie (wzrost o 3,3%); łączność (wzrost o 0,9%); restauracje i hotele (wzrost o 0,7%); inne towary i usługi (wzrost o 0,5%); zdrowie (wzrost o 0,3%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 0,3%); edukacja (wzrost o 0,2%); transport (wzrost o 0,1%). W stosunku do lutego spadły ceny w rekreacji i kulturze (o 0,7%) oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,1%). Ceny wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Porównanie wyników z rokiem ubiegłym

W stosunku do marca 2023 roku ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu, w którym zanotowano spadek cen r/r o 2,9%. W pozostałych grupach ceny w ujęciu rocznym kształtowały się następująco: edukacja (wzrost o 9,0%); restauracje i hotele (wzrost o 8,6%); inne towary i usługi (wzrost o 5,4%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 5,2%); rekreacja i kultura (wzrost o 4,1%); zdrowie (wzrost o 4,0%); łączność (wzrost o 2,6%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 2,6%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 1,3%); odzież i obuwie (wzrost o 1,1%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,3%).

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w marcu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w stosunku do ubiegłego roku widoczne są w przypadku m.in. usług turystycznych (w tym turystyki zorganizowanej za granicą, której ceny wzrosły o 16,1% r/r); niektórych produktów spożywczych (m.in. herbaty – wzrost o 12,9% r/r); opieki społecznej (wzrost o 11,2% r/r) czy usług związanych ze zdrowiem (w tym m.in. usług szpitalnych, w których inflacja wyniosła 10,6% r/r).

Sprawdź także wcześniejsze wyniki >>> inflacja w styczniu i lutym 2024


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.