Inflacja w październiku - 17,9%. Prognozowane przekroczenie poziomu 20% w I kwartale 2023

16.11.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2022 roku

inflacja w lipcu 2022

Inflacja w październiku 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2022 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,8% w stosunku do września i były o 17,9% wyższe niż przed rokiem (we wrześniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,2%). W okresie I-X 2022 roku ceny wzrosły o 13,8% r/r.

W październiku 2022 roku towary były przeciętnie o 2,1% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 19,5% droższe niż przed rokiem. Z kolei ceny usług wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 0,7%, a w ujęciu rocznym o 13,0%.

Wskaźnik inflacji jest zgodny z wcześniej podanymi w szybkim szacunku danymi i pokrywa się z oczekiwaniami rynku.

W stosunku do września ceny wzrosły w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Odzież i obuwie zdrożały o 3,2%; transport o 3,1%; żywność i napoje bezalkoholowe o 2,7%; edukacja o 2,0%; użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 1,5%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 1,2%; restauracje i hotele o 1,1%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 0,8%; inne towary i usługi, rekreacja  i kultura oraz zdrowie o 0,7%. Ceny łączności pozostały bez zmian w stosunku do września.

W ujęciu rocznym również we wszystkich kategoriach zaobserwowano wzrost cen. Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii było droższe o 28,7% niż przed rokiem; żywność i napoje bezalkoholowe o 22,0%; restauracje i hotele o 18,5%; transport o 17,3%; rekreacja i kultura o 14,8%; edukacja o 13,5%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 12,4%; inne towary i usługi o 11,9%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 9,9%; zdrowie o 8,5%; odzież i obuwie o 7,0% a łączność o 3,3%.

Ze szczegółowych danych na temat kształtowania się cen w poszczególnych grupach towarów i usług wynika, że w stosunku do października ubiegłego roku najmocniej drożejącym produktem był opał (wzrost o 147,0%). Wysokie wzrosty wciąż notują niektóre paliwa (w tym olej napędowy którego ceny wzrosły r/r o 33,1%) oraz artykuły spożywcze (w tym np. mąka – wzrost o 45,4%, tłuszcze roślinne – wzrost o 44,4% czy mięso drobiowe – wzrost o 42,3%).

Zgodnie z prognozami KIG, szczyt inflacji spodziewany jest w I kw. 2023 roku i może w ujęciu rocznym przekroczyć poziom 20%.


Polecamy także:


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.