Inflacja w październiku 2023 spadła do 6,5%

31.10.2023

Inflacja w październiku niższa od prognoz KIG. GUS opublikował wyniki

inflacja

Inflacja w październiku 2023 na poziomie 6,5%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. W stosunku do września br. ceny ogółem wzrosły o 0,2%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 6,5% (we wrześniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 8,2%).

Poziom inflacji jest zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych i niższy od prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,4% w stosunku do września i były jednocześnie o 7,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2% i były o 8,3% wyższe niż w październiku 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 4,2% w stosunku do września, a w porównaniu z ubiegłym rokiem ich ceny spadły o 14,4%.

Pełne dane o sierpniowej inflacji GUS zaprezentuje 15 listopada

Sprawdź także wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja we wrześniu 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.