Inflacja w październiku - 17,9%. Motorem wzrostu - ceny energii i żywności

31.10.2022

Inflacja w październiku 2022 – szybki szacunek

inflacja w październiku

Inflacja w październiku wciąż w górę

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 1,8% w stosunku do września i jednocześnie okazały się wyższe o 17,9% niż przed rokiem (we wrześniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,2%).

Poziom inflacji okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku.

  • Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7% w stosunku do września i były jednocześnie o 21,9% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii okazały się wyższe o 2,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 41,7% wyższe niż we wrześniu 2021 roku.
  • Paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały o 4,1% w porównaniu z wrześniem (przypomnijmy, że we wrześniu paliwa staniały o 2,1% m/m) a w ujęciu rocznym ich ceny wzrosły o 19,5%.

Pełne dane o październikowej inflacji, GUS zaprezentuje 15 listopada.


Polecamy także w tym temacie:


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.