Inflacja w sierpniu 2022 na poziomie 16,1%. W skali roku ceny opału ze wzrostem 156,9%

15.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2022 roku

inflacja w lipcu 2022

Inflacja w sierpniu 2022 r.

  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,8% w stosunku do lipca i były o 16,1% wyższe niż przed rokiem (w lipcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 15,6%).
  • W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku ceny wzrosły o 12,8% r/r.
  • W sierpniu 2022 roku towary były przeciętnie o 0,8% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 17,5% droższe niż przed rokiem. W usługach ceny wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 0,7%, a w ujęciu rocznym o 11,8%.

Wskaźnik inflacji jest wyższy od oczekiwań rynkowych i pokrywa się z wcześniejszymi danymi GUS zaprezentowanymi w szybkim szacunku.


W sierpniu – poza transportem (spadek o 5,1%), odzieżą i obuwiem (spadek o 0,5%) oraz łącznością, gdzie (bez zmian w stosunku do lipca) – ceny w pozostałych kategoriach produktów i usług wzrosły w ujęciu miesięcznym. Najmocniej zdrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 2,6%) oraz inne towary i usługi (wzrost o 2,1%).

W pozostałych grupach ceny (wzrost) wyglądały następująco:

  • żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 1,6%;
  • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 1,5%;
  • rekreacja i kultura – wzrost o 1,1%;
  • restauracje i hotele – wzrost o 1,0%;
  • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 0,7%;
  • zdrowie – wzrost o 0,6%; edukacja – wzrost o 0,2%.

W stosunku do sierpnia ubiegłego roku ceny wzrosły we wszystkich kategoriach. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najwyższy poziom inflacji dotknął grup wrażliwych na sytuację na rynku surowców energetycznych. Opłaty za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii wzrosły o 27,4% a ceny w transporcie średnio o 19,5%. W pozostałych grupach wzrosty cen kształtowały się następująco: żywność i napoje bezalkoholowe – o 17,5%; restauracje i hotele – o 16,7%; rekreacja i kultura – o 12,6%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – o 12,2%; inne towary i usługi – o 10,6%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – o 8,3%; zdrowie – o 7,4%; edukacja – o 6,9%; odzież i obuwie – o 5,2%; łączność – o 4,3%.

Z danych szczegółowych pokazujących kształtowanie się cen w poszczególnych grupach towarów i usług wynika, że w stosunku do sierpnia ubiegłego roku największe wzrosty zanotowano w przypadku m.in. niektórych nośników energii (np. ceny opału wrosły r/r o 156,9%) czy artykułów spożywczych (np. ceny cukru wzrosły o 109,2% a tłuszczów roślinnych o 49,0%)

W najbliższych miesiącach wpływ na poziom inflacji mogą mieć m.in. zmiany cenników wyrobów przemysłowych (pojawiające się we wrześniu), podwyżki cen związanych z użytkowaniem mieszkania, decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania tarcz antyinflacyjnych a także sytuacja na rynku surowców.


Polecamy także:


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.