Inflacja w styczniu 2024 - znamy wstępne dane

15.02.2024

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,4% w stosunku do grudnia ub.r. i były o 3,9% wyższe niż przed rokiem

inflacja

Inflacja w styczniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne dane o inflacji w styczniu 2024 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,4% w stosunku do grudnia ub.r. i były o 3,9% wyższe niż przed rokiem (w grudniu 2023 r. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 6,2%).

Dane za styczeń okazały się niższe od prognoz KIG i niższe od mediany oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,9% wyższe niż w grudniu i o 4,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny w grupie alkohol i tytoń były wyższe niż przed miesiącem o 0,5% i wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 8,8%. Ceny w grupie mieszkanie wzrosły o 0,8% w stosunku do grudnia ub.r. i były o 2,3% wyższe niż w styczniu 2023 r. W tym ceny nośników energii wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,4% a w porównaniu z ubiegłym rokiem były niższe o 2,1%. Ceny transportu były o 2,8% niższe niż w grudniu ub.r., a w ujęciu rocznym spadły o 4,4%. W grupie tej ceny paliw spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,3% i były niższe o 8,1% niż przed rokiem.

Styczniowe dane  mają charakter wstępny i prezentowane są w zawężonym zakresie. Pełne dane o inflacji za styczeń Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje wraz z wynikami za luty, po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2024 rok.

Pobierz plik w formacie PDF >>>inflacja w styczniu 2024

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.