Inflacja w styczniu i lutym 2021

15.03.2021

Inflacja: zobacz pełne dane za styczeń i luty z nowym składem koszyka towarów i usług konsumpcyjnych

Inflacja w styczniu i lutym 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2021. Jak co roku, wraz z danymi lutowymi, ujawniony został nowy skład koszyka towarów i usług konsumpcyjnych (obowiązujący w roku 2021) oraz pełne i jednocześnie skorygowane dane za styczeń, przeliczone już nowym koszykiem.

Analizując dane ze stycznia i lutego należy mieć na uwadze, że są one w znacznym stopniu odzwierciedleniem tendencji sezonowych, gdzie początek roku to okres zmiany cenników obowiązujących na kolejny rok, czas wprowadzania nowych stawek opłat, akcyzy itp. Odbija się to tak na cenach mediów i czynszów ale również na cenach sporej ilości towarów i usług, gdzie nowe ceny zwierają odreagowanie wcześniejszych wzrostów kosztów wytwarzania tak w zakresie materiałów i półproduktów, mediów, ale również wyższych płac. Mocniej zaznaczony jest też czas wejścia w przednówek, więc i dość szybko rosnących cen  żywności. Aktualnie mamy też okres głębokich  dopasowań do nowych dodatkowych kosztów związanych z pandemia i zmiany strumieni popytu.

W lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,5% i jednocześnie okazały się o 2,4% wyższe niż przed rokiem. W styczniu wzrost cen wyniósł ostatecznie 1,3% (według danych wstępnych 1,2%) a ich poziom okazał się o 2,6% wyższy niż przed rokiem (według danych wstępnych 2,7%).

W lutym ceny towarów okazały się o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu i były o 1,1% wyższe niż przed rokiem (w styczniu odpowiednio o 1,3% m/m i o 1,1% r/r). W przypadku usług przeciętny poziom cen w lutym wzrósł o 0,7%, a ceny usług w skali roku wzrosły o 7,0% (w styczniu odpowiednio 1,2% m/m i 7,4% r/r).

W lutym w ujęciu miesięcznym najbardziej widoczne były wzrosty cen w grupie transport (1,7% wobec 1,6% w styczniu) oraz rekreacja i kultura (0,9% wobec 0,6% w styczniu). Rosły tez ceny w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (0,6% wobec 1,9 w styczniu), inne towary i usługi (0,5% wobec -0,1% w styczniu), restauracje i hotele (0,4% wobec 0,5% w styczniu), zdrowie (0,4% wobec 0,3% w styczniu), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,3% wobec 0,1% w styczniu), edukacja (0,3% wobec 0,4% w styczniu), alkohol i tytoń (0,3% wobec 0,5% w styczniu), użytkowanie mieszkania i nośniki energii (0,1% wobec 3,2% w styczniu), łączności (0,1% wobec 1,2% w styczniu). Spadki cen miały miejsce w grupie odzież i obuwie (-0,5% wobec -4,1% w styczniu).

W lutym istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (6,1% wobec 7,4% w styczniu), edukacja (5,5% wobec 5,5% w styczniu), łączność (5,1% wobec 5,7% w styczniu), restauracje i hotele (4,9% wobec 5,4% w styczniu), zdrowie (4,5% wobec 4,5% w styczniu), rekreacja i kultura (4,1% wobec 3,6% w styczniu). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: inne towary i usługi (2,4% wobec 2,4% w styczniu), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (2,2% wobec 1,8% w styczniu), alkohol i tytoń (2,1% wobec 3,4% w styczniu), żywność i napoje bezalkoholowe (0,6% wobec 0,8% w styczniu). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach transport (-1,6% wobec -4,0% w styczniu) oraz odzież i obuwie (-4,6% wobec -4,1% w styczniu).

Spośród towarów i usług, które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku, wypada wymienić: wywóz śmieci (36,9%) i usługi finansowe (50,0%).

W najbliższych miesiącach roczny wskaźnik cen może wzrastać z obecnych 2,4% do blisko 3,0% w maju, kiedy osiągnięte zostanie lokalne maksimum rocznego wskaźnika inflacji. Później inflacja zwolni.

Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2021 wyniesie około 2,6% wobec 3,4% z roku 2020 i 2,3% z roku 2019.

Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny  złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację), sytuacja na rynkach surowców, ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Inflacja w styczniu i lutym - wykres

Inflacja w grudniu – przeczytaj poprzednią analizę

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.