Inflacja we wrześniu 2021

15.10.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r.

Inflacja we wrześniu 2021

Inflacja we wrześniu 2021.

Ceny przeciętnie okazały się o 0,7% wyższe niż w sierpniu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,9% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 5,5%). Dane te są wyższe od podanych na początku października w szybkim szacunku, który mówił o wzroście 0,6% m/m i 5,8% r/r.

Wzrost okazał się zbliżony do naszych oczekiwań i wyższy od mediany oczekiwań rynkowych.

Na poziom inflacji ogółem w ujęciu miesięcznym wpłynęły wzrosty cen w prawie wszystkich kategoriach: odzież i obuwie (o 3,1%), łączność (o 2,3%), edukacja (o 2,0%), transport (o 1,2%), restauracje i hotele (o 0,8), wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,7%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,6%), zdrowie (o 0,4%), inne towary i usługi (o 0,3%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,1%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,1%). Na tym samym poziomie co w sierpniu pozostały ceny w kategorii rekreacja i kultura. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj we wrześniu notowane są wyższe wzrosty cen żywności m/m. Na tegoroczną niższą dynamikę wzrostu cen w ujęciu miesięcznym mógł wpłynąć brak sezonowej korekty cen żywności w lipcu i sierpniu.

W ujęciu rocznym największy wzrost cen nadal notowany jest w przypadku transportu (o 18,5%). Ceny wzrosły również w pozostałych kategoriach analizowanych przez GUS tj: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 7,2%), restauracje i hotele (o 7,0%), łączność (o 5,3%), rekreacja i kultura (o 4,8%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 4,4%), edukacja (o 4,3%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 3,8%), zdrowie (o 3,1%), inne towary i usługi (o 2,6%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 2,1%) oraz odzież i obuwie (o 0,5%).

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że najwyższe wzrosty ceny w ujęciu rocznym dotyczyły m.in. paliw do prywatnych środków transportu (wzrost o 28,6%). Powyżej 10% w skali roku wrosły ceny w przypadku takich towarów i usług jak np.: wywóz śmieci (wzrost o 19,7%), mięso drobiowe (wzrost o 17,5%), tłuszcze roślinne (wzrost o 11,0%) czy warzywa (wzrost o 10,2%). Energia elektryczna zdrożała r/r o 9,5% a gaz o 9,2%.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach poziom inflacji konsumenckiej podbijany jest w dużym stopniu  cenami paliw i nośników energii. Wpływ ma również niski poziom wyceny złotego. Należy przypuszczać, że rosnące ceny m.in paliw i nośników energii i – w efekcie – wzrost kosztów wytwarzania, znajdą swoje odzwierciedlenie w cennikach producentów. Szczególnym przykładem może być tutaj gaz, który jest nie tylko nośnikiem energii ale również ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego (w tym dla produkcji nawozów, których cena wpływa na ceny żywności).

 

 

 

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.