• A A A

Inflacja we wrześniu 2022 z ponad dwukrotnym wzrostem cen w przypadku niektórych towarów

14.10.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2022 roku

inflacja w lipcu 2022

Inflacja we wrześniu 2022 r.

 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,6% w stosunku do sierpnia i były o 17,2% wyższe niż przed rokiem (w sierpniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 16,1%).
 • W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku ceny wzrosły o 13,3% r/r.
 • We wrześniu 2022 roku towary były przeciętnie o 1,7% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 18,7% droższe niż przed rokiem.
 • Ceny usług wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 1,3%, a w ujęciu rocznym o 12,5%.

Wskaźnik inflacji jest zgodny z wcześniej podanymi w szybkim szacunku danymi i wyższy od oczekiwań rynkowych.

W stosunku do sierpnia – poza transportem, gdzie ceny spadły o 1,5% – we wszystkich pozostałych kategoriach produktów i usług zanotowano wzrosty cen.

W ujęciu miesięcznym największy wzrost (o 7,4%) dotyczył edukacji i związany jest zapewne z rozpoczęciem roku szkolnego. Taki sam sezonowy charakter miał również wzrost cen odzieży i obuwia (o 4,8% w stosunku do sierpnia).

Wskaźnik inflacji w pozostałych kategoriach prezentował się następująco:

 • użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 2,7%;
 • restauracje i hotele – wzrost o 1,7%;
 • żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 1,7%;
 • inne towary i usługi – wzrost o 1,5%;
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 1,5%;
 • łączność – wzrost o 1,0%;
 • rekreacja i kultura – wzrost o 0,8%;
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 0,8%;
 • zdrowie – wzrost o 0,7%.

W ujęciu rocznym – ceny wzrosły we wszystkich kategoriach. Niezmiennie na czele tabeli wzrostów znajduje się użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, gdzie ceny w stosunku do września ub. roku zwiększyły się o 29,9%.

Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 19,3%; restauracje i hotele o 17,8%; transport o 16,4%; rekreacja i kultura o 13,9%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 13,0%; edukacja o 12,5%; inne towary i usługi o 11,9%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 9,0%; zdrowie o 7,8%; odzież i obuwie o 7,0% a łączność o 2,9%.

Szczegółowe dane na temat poziomu cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że w stosunku do września ubiegłego roku w przypadku niektórych towarów mamy do czynienia z ponad dwukrotnym wzrostem cen. Dotyczy to np. opału (wzrost o 172,2%) czy cukru (wzrost o 106,8%). Duże wzrosty zanotowały również ceny tłuszczów roślinnych (o 48,7%), mąki (o 47,7%) czy mięsa drobiowego (o 40,4%). W przypadku usług największe wzrosty cen widoczne są m.in. w przypadku turystyki zorganizowanej za granicą (o 28,6%), czy też usług transportowych (o 22,3%).

W najbliższych miesiącach poziom inflacji wciąż będzie uzależniony m.in. od sytuacji na rynku surowców. Wpływ mogą mieć również nowe, rządowe programy wsparcia np. przy zakupie węgla.


Polecamy także:


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.