Inflacja we wrześniu 2023

29.09.2023

Poziom inflacji okazał się niższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

inflacja

Inflacja we wrześniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. W stosunku do sierpnia br. ceny ogółem spadły o 0,4%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 8,2% (w sierpniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 10,1%).

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,4% w stosunku do sierpnia i były jednocześnie o 10.3% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,8% i były o 9,9% wyższe niż we wrześniu 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 3,1% w stosunku do sierpnia, a w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 7,0%. Pełne dane o sierpniowej inflacji GUS zaprezentuje 13 października.

Jak kształtowały się ceny w sierpniu?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w stosunku do lipca br. i jednocześnie były o 10,1% wyższe niż przed rokiem. Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług z wyjątkiem transportu, w którym zanotowano spadek cen r/r o 1,7%. W porównaniu z sierpniem ub. r., edukacja zanotowała wzrost o 13,5%; restauracje i hotele o 13,3%; żywność i napoje bezalkoholowe o 12,7%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii o 12,0%; inne towary i usługi o 11,4%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 11,1%; rekreacja i kultura o 10,9%; zdrowie o 9,7%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 9,4%; łączność o 9,3%; odzież i obuwie o 6,7%. Największy wzrost cen w ujęciu rocznym widoczny jest w przypadku energii cieplnej (o 36,1%) a największy spadek zanotował opał (o 17,5%).

 

Pełne dane z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w sierpniu 2023

Sprawdź także >>> Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.