Już 22 czerwca! Polsko – Rumuńskie Forum Ekonomiczne w ramach Kongresu 590

15.06.2022

 

Polsko – Rumuńskie Forum Ekonomiczne

 

Już 22 czerwca odbędzie się Polsko–Rumuńskie Forum Ekonomiczne

Zapraszamy do udziału w Polsko-Rumuńskim Forum Ekonomicznym podczas 7 edycji Kongresu590 pt. „Łączymy Wszystkich”.

Wyznaczanie nowych celów współpracy oraz zacieśnienie relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii – to główne zagadnienia Forum.

Polska i Rumunia intensyfikują współpracę bilateralną w ostatnich latach. Realizacja projektów w ramach Trójmorza tj., takich jak Via Carpatia czy Rail2Sea, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarek Polski i Rumunii, a współdziałanie w kwestii Ukrainy może tę współpracę tylko przypieczętować.


Forum odbędzie się w PTAK WARSAW EXPO w podwarszawskim Nadarzynie.

Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne:

  • ODBUDOWA UKRAINY
  • ENERGETYKA
  • OBRONNOŚĆ

W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i rumuńskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

Forum będzie także okazją do znalezienia partnerów biznesowych (spotkania B2B), zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z rumuńskimi partnerami.

Organizatorzy: Krajowa Izba Gospodarcza, Ambasada Rumunii w Polsce oraz Kongres 590.


PROGRAM

12:00- 12:30 Opening of the Poland – Romania Economic Forum

Mr. Wojciech Majewski, CEO Kongres590

Mr. Marek Kloczko, President KIG

Mr. Lucian-Ioan Rus, State Secretary, Ministry of Entrepreneurship and Tourism RO

Mr. Aleksander Siemaszko, Deputy Director of the Department of Trade and International Cooperation, Ministry of Economic Development and Technology

 

12:30- 13:10  I Panel – Energy security – Three Seas Iniciative benefits

Moderator: Michał Niewiadomski, founder of the Energy Club and energy and climate journalist

Participants:

Mrs. Corina Vulpes, MBA, Director of Institutional Relations Finance, Guarantees and Insurance Division Name and Account State, Export-Import Bank of Romania EximBank – S.A

Mr. Mateusz Walewski, Chief Economist, Bank Gospodarstwa Krajowego

Mrs. Elisabeta Ghidiu, Director Corporate Strategy and Management Department, SNTGN TRANSGAZ S.A.

Mr. Michał Maćkowiak, Board Advisor, Hynfra Green Hydrogen Infrastructure

 

13:10- 13:30 II Panel – Defence Industry

Benefits of RO-PL Agreement of the Cooperation in Defence Industry. Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Poland on cooperation in the defence industry has been signed recently, on 03 March 2022, during the annual bilateral RO-PL inter-government consultations.

Mr. Marek Russjan, chief expert, unit of international cooperation in the defence industry, Ministry of Economic Development and Technology

 

13:30-14:40 III Panel: Attracting investment projects in RO & PL + ideas/solutions of common projects for Ukraine reconstruction.

Moderator: Maciek Sadowski, Startup hub Poland

Participants:

Mr. Gennadiy Chyzhykov – President of Ukrainian Chamber of Commerce 

Mrs. Cristina Cocîrlă, Head of Marketing, InvestRomania (Ministry for Entrepreneurship and Tourism) 

Discussion:

Mr. Lucian-Ioan Rus, State Secretary, Ministry of Entrepreneurship and Tourism RO

Mr. Zdzisław Sokal, Member of the Board, PAIH

Mr. Gheorghe Marian Cristescu, President PL-RO Bilateral Chamber of Commerce and Industry

Mr. Aleksander Siemaszko, Deputy Director of the Department of Trade and International Coop., MRiT

Mr. Robert Wisnik, General Manager/ Owner, Profigips


 

Kontakt:

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.