Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

03.07.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-maj 2023 roku

przegląd gospodarczy

Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia w końcu maja br. notowana była w województwie wielkopolskim – 3,0%.
  • Najwyższe płace w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie śląskim (średnio 7 873 PLN), a w budownictwie – w województwie mazowieckim (8 271 PLN).
  • W okresie I-V 2023 roku najwyższy wzrost produkcji przemysłowej r/r zaobserwowano w województwie dolnośląskim (o 17,0%). W budownictwie najwyższy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wystąpił w województwie zachodniopomorskim (o 43,4%).


Bezrobocie

W końcu maja br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 802,3 tys. osób i była o 19,6 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 47,9 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja w skali całego kraju 5,1% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem

Maj to środek okresu, w którym statystyki bezrobocia poprawiają się

Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim (w obu 8,6%). Najniższe bezrobocie występowało w województwie wielkopolskim (3,0%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 7 117 PLN w przemyśle i 6 719 PLN w budownictwie.

Płace (w ujęciu rocznym) wzrosły w przemyśle o 12,2%, a w budownictwie o 7,1%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (średnio 7 873 PLN) zanotowano w województwie śląskim. Z kolei najniższymi płacami w przemyśle charakteryzowało się województwo  warmińsko-mazurskie (średnio 6 110 PLN).

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie płacono w analizowanym okresie w województwie mazowieckim (średnio 8 271 PLN), a najniższe w podkarpackim – 5 184 PLN.

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-maj 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,8%. Spadek dotknął 12 województw – największy zanotowano w regionie pomorskim (o 17,3%). W 4 województwach produkcja wzrosła – najmocniej w województwie dolnośląskim (o 17,0%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-V 2023 roku spadła przeciętnie o 1,3%. Spadki wydajności wystąpiły w 11 województwach – najmocniejszy w pomorskim (spadek o 17,4%).

Wydajność wzrosła w 5 województwach na czele z  regionem dolnośląskim (wzrost o  16,8%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja w budownictwie w pierwszych pięciu miesiącach br. wzrosła w skali całego kraju o 10,3%. W 14 województwach produkcja budowlano-montażowa była większa niż przed rokiem – najwyższy wzrost zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (wzrost o 43,4%) i lubelskim (wzrost o 41,8%). Produkcja budowlana spadła w województwach: warmińsko-mazurskim (o 5,6%) i pomorskim (o 1,6%).

Wydajność w budownictwie wzrosła w 14 województwach a w pozostałych spadła. Największy wzrost wydajności w budownictwie zanotowano w województwie zachodniopomorskim – o 46,8%.

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-V 2023 roku oddano do użytku 93 717 mieszkań – o 2,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie świętokrzyskim (o 23,9%) a największy spadek w województwie łódzkim – o 25,0%.

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.