KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

05.10.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,6% r/r, po spadku w kwartale pierwszym o 0,3% r/r. Wynik był gorszy od oczekiwanego przez rynek. Recesja wywołana była spadkami konsumpcji i zapasów.
 • W trzecim kwartale 2023 prawdopodobny jest wzrost gospodarczy – na poziomie 0,4% r/r. Wzrost notowane dla kwartału IV prognozujemy na poziomie 2,1%.
 • W całym roku 2023 konsumpcja przechodzi regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji. Zmniejsza się poziom zapasów.
 • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,1%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 078 mld PLN (657 mld EUR).
 • Dla roku 2023 dynamika PKB prognozowana jest na 0,4%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 416 mld PLN (746 mld EUR).
  Sprawdź także >>> inflacja we wrześniu


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

Czerwiec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Wiosną rozpoczyna się popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z czerwca były zbliżone do oczekiwanych.

 • W sierpniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 0,1 tys. do 782,5 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%.
 • W lipcu stopa bezrobocia również wynosiła 5,0%. Przed rokiem w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,2%.
 • Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekką poprawę w statystykach bezrobocia. Latem trwa popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z sierpnia były zbliżone do oczekiwanych.
 • Liczba pracujących w sierpniu wyniosła około 14 868 tys. osób. Była o 157 tys. tj. 1,07% wyższa niż przed rokiem
  Sprawdź także  >>> bezrobocie w sierpniu


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w lipcu 2023 było dodatnie i wyniosło 566 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, który wyniosła 2 431 mln EUR. Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -1 070 mln EUR.
 • Po lipcu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było dodatnie i wyniosło 2 633 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił 0,37%.
 • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 335 mld EUR, a eksport usług 97 mld EUR.
  Sprawdź także >>> rachunki narodowe w II kwartale 2023

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 47,2% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 13,6% PKB co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są dużo lepsze od notowanych przed początkiem kryzysu pandemicznego.


Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.