KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

09.11.2023

Pełne dane na temat makroekonomicznej sytuacji Polski

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem Comiesięcznego Przeglądu Makroekonomicznego – eksperckiego kompendium o stanie polskiej gospodarki. Zestawienie zawiera zbiór najważniejszych danych wraz z materiałami analitycznymi na temat makroekonomicznej sytuacji Polski.

 

Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Główne wskaźniki makroekonomiczne:

PKB i jego składowe

 • Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,6% r/r, po spadku w kwartale pierwszym o 0,3% r/r. Wynik był gorszy od oczekiwanego przez rynek. Recesja wywołana była spadkami konsumpcji i zapasów.
 • W trzecim kwartale 2023, prawdopodobny jest wzrost gospodarczy na poziomie 0,4% r/r. Wzrost notowany dla kwartału IV prognozujemy na poziomie 2,1%.
 • W całym roku 2023, konsumpcja przechodzi regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji. Zmniejsza się poziom zapasów.
 • W całym roku 2022, PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,3%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 067 mld PLN (655 mld EUR).
 • Dla roku 2023 dynamika PKB prognozowana jest na 0,4%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 422 mld PLN (751 mld EUR).
  Sprawdź także >>> inflacja we wrześniu


Ludność, rynek pracy, płace i świadczenia

 • We wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 6,5 tys. do 776,0 tys. osób.
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%. W sierpniu stopa bezrobocia również wynosiła 5,0%.
 • Przed rokiem we wrześniu stopa bezrobocia wynosiła 5,1%.
 • Liczba pracujących we wrześniu wyniosła około 14 744 tys. osób. Była o 174 tys. tj. 1,17% niższa niż przed rokiem.
  Sprawdź także  >>> wyniki bezrobocia we wrześniu


Bilans obrotów bieżących i jego główne składowe

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2023 było ujemne i wyniosło -202 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -62 mln EUR.
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -1 857 mln EUR.
 • Po sierpniu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było dodatnie i wyniosło 1 931 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił 0,27%.
 • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 336 mld EUR, a eksport usług 96 mld EUR.
  Sprawdź także >>> depozyty i kredyty w końcu września

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 46,8% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 13,4% PKB co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są dużo lepsze od notowanych przed początkiem kryzysu pandemicznego.

 


Chcesz być na bieżąco z  z najważniejszymi informacjami gospodarczymi?
Zapisz się do newslettera KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.