KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

10.07.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0 3 r/r, po wzroście w kwartale czwartym o 2,3% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek. Recesja wywołana była spadkami konsumpcji i zapasów
 • W drugim kwartale 2023 prawdopodobny jest wzrost gospodarczy na poziomie 0,4% r/r. Wzrosty notowane dla kwartału III oraz IV prognozujemy na poziomie odpowiednio 1,9% i 3,9%.
 • We wszystkich kwartałach roku 2023 konsumpcja będzie przechodzić regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji
 • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,1%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 078 mld PLN 657 mld EUR)
 • Dla roku 2023 dynamika PKB prognozowana jest na 1,5%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 454 mld PLN 761 mld EUR)


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • W maju liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 19,6 tys do 802,3 tys osób
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,1%. W kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 5,2%. Przed rokiem w maju, stopa bezrobocia wynosiła 5,4%
 • Maj zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Wiosną rozpoczyna się popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych
 • Dane z maj były zbliżone do oczekiwanych. Liczba pracujących w maju wyniosła około 14 929 tys osób. Była o 35 tys tj 0,23% wyższa niż przed rokiem


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2023 było dodatnie i wyniosło 359 mln EUR
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 1 643 mln EUR
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -2 963 mln EUR
 • Po kwietniu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło 4 910 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -0,71%
 • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 331 mld EUR, a eksport usług 95 mld EUR

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – do pobrania poniżej

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.