KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

09.08.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,3% r/r, po wzroście w kwartale czwartym o 2,3% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek. Recesja wywołana była spadkami konsumpcji i zapasów.
  • W drugim kwartale 2023 prawdopodobny jest wzrost gospodarczy – na poziomie 0,4% r/r. Wzrosty notowane dla kwartału III oraz IV prognozujemy na poziomie odpowiednio 1,9% i 3,9%.
  • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,1%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 078 mld PLN (657 mld EUR).
  • Dla roku 2023 dynamika PKB prognozowana jest na 1,5%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 454 mld PLN (761 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

Czerwiec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Wiosną rozpoczyna się popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z czerwca były zbliżone do oczekiwanych.

  • W czerwcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 18,8 tys. do 783,5 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%. W maju stopa bezrobocia wynosiła 5,1%. Przed rokiem w czerwcu stopa bezrobocia wynosiła 5,2%.
  • Liczba pracujących w czerwcu wyniosła około 14 887 tys. osób. Była o 26 tys. tj. 0,18% niższa niż przed rokiem.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w maju 2023 było dodatnie i wyniosło 1 392 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, który wyniosła 529 mln EUR. Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -1 373 mln EUR.
  • Po maju saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło –1 794 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -0,26%.
  • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 334 mld EUR, a eksport usług 95 mld EUR.

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 47,8% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 13,6% PKB co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są dużo lepsze od notowanych przed początkiem kryzysu pandemicznego.

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – do pobrania poniżej

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.