Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

11.12.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,5% r/r, po spadku w kwartale drugim o 0,6% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek. Wyjście z recesji było możliwe dzięki przełamaniu negatywnych tendencji w konsumpcji.
 • W czwartym kwartale 2023, prawdopodobny jest wzrost gospodarczy na poziomie 2,0% r/r. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu powinno utrzymywać się w przedziale 2,5%–3,5%.
 • W całym roku 2022, PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,3%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3067 mld PLN (655mldEUR). Dla roku 2023, dynamika PKB szacowana jest na 0,4%.
 • W ujęciu nominalnym, PKB wyniesie 3407 mld PLN (750 mld EUR).
 • Dla roku 2024, dynamika PKB szacowana jest na 3,3%.


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

Październik zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekkie pogorszenie w statystykach bezrobocia. Kończy się już bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

 • W październiku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 5,6 tys. do 770,4 tys. osób.
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%. We wrześniu stopa bezrobocia również wynosiła 5,0%.
 • Przed rokiem w październiku stopa bezrobocia wynosiła 5,1%.
 • W październiku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7544,98 PLN. Była więc o 165,10 PLN tj.2,2% wyższa niż we wrześniu. Była też o 857,06 PLN i 12,8% wyższa niż w październiku 2022 roku.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2023 było dodatnie i wyniosło 394 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -299mln EUR. Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -2377 mln EUR.
 • Po wrześniu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było dodatnie i wyniosło 4605 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił 0,63%.
 • W ostatnich 12 miesiącach, eksport towarów wyniósł 335 mld EUR, a eksport usług 97 mld EUR.

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 46,1% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 13,3% PKB, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są dużo lepsze od notowanych przed początkiem kryzysu pandemicznego.


Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.