KIG poleca: Misja gospodarcza do Algieru i Annaby // 23-28 maja 2022  

25.03.2022

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH mają przyjemność poinformować o możliwości promocji polskich firm w ALGIERII w ramach misji gospodarczej do Algieru i Annaby, którą organizujemy w terminie 23-28 maja 2022

Misja gospodarcza do Algieru i Annaby

Algieria otworzyła się do ruchu międzynarodowego pod koniec ub. roku ale coraz więcej zagranicznych delegacji biznesowych udaje się do tego kraju ramach misji gospodarczych, dlatego chcielibyśmy stworzyć Państwu również taką możliwość.

Program misji w Algierii przygotowywany jest we współpracy z partnerem KIG, Algierską Izbą Przemysłu i Handlu – CACI oraz Zrzeszeniem Młodych Przedsiębiorców Algierskich, którego przedstawiciele przebywali z misją przygotowawczą w Polsce w marcu br.

Ramowy program misji przewiduje:

  • 23 maja: przylot do Algieru i spotkania instytucjonalne oraz networknigowe z algierskimi podmiotami, spotkanie w Ambasadzie RP w Algierze nt. warunków prowadzenia działalności  gospodarczej w Algierii
  • 24 maja: udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu w Algierze w Algierskiej Izbie Handlu i Przemysłu (CACI) oraz w spotkaniach indywidualnych z algierskimi partnerami oraz ekspertami gospodarczymi; 24 maja wieczorem przelot z Algieru do Annaby
  • 25,26 maja: udział w Annaba Economic Forum w Annabie,  w ramach którego zorganizowane będzie Forum Algiersko-Polskie, mające na celu zaprezentowanie polskim uczestnikom możliwości współpracy w Algierii, w tym ułatwienia dla firm zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych oraz realizacją wspólnych projektów. W ramach Algiersko-Polskiego Forum odbędą się sesje spotkań B2B i B2C. Organizatorzy forum w Annabie oferują polskim firmom biorącym udział w tym wydarzeniu możliwość zaprezentowania się na stoiskach informacyjnych w celu przedstawienia  swoich produktów i usług algierskim partnerom
  • 27 maja: przelot z Annaby do Algieru, kontynuacja rozmów biznesowych
  • 28 maja: wylot z Algieru do Warszawy

W polsko-algierskiej  wymianie handlowej od lat dominuje polski eksport. W 2020 r. najważniejszą grupę towarową w polskim eksporcie do Algierii, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły artykuły żywnościowe – łącznie prawie 285 mln USD, a więc blisko 63% naszego eksportu. Wg danych GUS za ub. rok, pomimo trudnej sytuacji związanej ze światową pandemią Convid-19, w naszych obrotach z Algierią miał miejsce widoczny wzrost – o blisko 15% w stosunku do roku 2019, zarówno po stronie polskiego eksportu (+14%), jak i importu (+22%). W Algierii występuje duże zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje. Wynika to z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku, niedostatku własnych kadr oraz realizowanego programu reform, perspektywy do długoletniej współpracy istnieją m.in. w budownictwie, branży rolniczej, sektorze medycznym i rolno-spożywczym, ochronie środowiska, sektorze maszynowym, motoryzacyjnym  i obronnym

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji, prosimy o rejestrację celem przekazania dalszych szczegółowych informacji.

 

 

Interesują Cię międzynarodowe projekty?  >>> sprawdź kalendarz działań KIG – TUTAJ

 

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
Tel.: 22 630 97 73
E-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Tel.: 22 630 97 52
E-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.