KIG poleca: Misja gospodarcza do Nigerii w czerwcu 2022

25.03.2022

KIG poleca: Misja gospodarcza do Nigerii w czerwcu 2022

Misja gospodarcza do Nigerii  

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach realizacji wydarzeń promocyjnych na rynkach Afryki zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej do Nigerii w czerwcu 2022 r. aby rozpoznać możliwości współpracy na rynku nigeryjskim, przede wszystkim w branży rolno-spożywczej, w tym technologii dla rolnictwa (mechanizacja rolnictwa)  oraz przemyśle spożywczym (produkty i technologie przetwórstwa spożywczego) oraz w branży zielonych technologii (produkty, sprzęt, technologie) i energetycznej  (linie przesyłowe i infrastruktura energetyczna, dostawy części, nadzór, consulting), jak również w innych sektorach zgłoszonych przez polskie firmy.

Głównym celem misji jest prezentacja polskiej oferty produktowej i technologicznej a także zapewnienie możliwości nawiązania kontaktów z partnerami gospodarczymi z Nigerii oraz poznanie specyfiki działania na rynku nigeryjskim.

Partnerami wydarzenia są:  Ambasada RP w Abudży i ZBH w Lagos oraz lokalne organizacje partnerskie  KIG.

Program misji przewiduje m.in. udział w Polsko-Nigeryjskim Forum Biznesu w Lagos, jak również udział w spotkaniach indywidualnych z wyselekcjonowanymi partnerami ze strony nigeryjskiej zgodnie   z zainteresowaniem polskich firm uczestniczących w misji, spotkania podczas międzynarodowych targów branżowych.

Nigeria, to rynek z ponad 200 mln mieszkańców. Zmiany do jakich doszło w tym kraju w ostatnich latach, aktywne działania rządu i przeprowadzone reformy uplasowały Nigerię wśród 10 najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie z  licznymi ułatwieniami dla inwestorów. Podstawą gospodarki Nigerii jest rolnictwo i wydobycie surowców (ropy). Nigeria posiada również znaczne ilości surowców naturalnych, w tym surowce krytyczne które są potrzebne do przeprowadzenia zielonej transformacji.

Specyficzne cechy rynku nigeryjskiego: największy rynek w Afryce; młody rynek; stosunkowo tania siła robocza; demokratyczne wybory; dywersyfikacja gospodarki

Polskie firmy mają szansę odegrać znaczącą rolę jako dostawcy produktów i technologii, m.in.  w przetwórstwie rolno-spożywczym, rolnictwie gdzie jest wiele możliwości do współpracy, w sektorze zielonych technologii oraz przetwórstwie przemysłowym.

Obroty handlowe między Polską, a Nigerią systematycznie rosną, co jest głównie spowodowane zakupami przez Polskę nigeryjskiej ropy (główne źródło dochodu nigeryjskiego budżetu). Ubiegły rok przyniósł widoczne odbicie w handlu Polski z Nigerią, po jego przejściowym spadku w 2020 r. spowodowanym w głównej mierze wystąpieniem pandemii Covid-19. Według wstępnych danych GUS, w 2021 r. polsko-nigeryjskie obroty handlowe wyniosły 1,047 mld USD (wzrost o 55% r/r), w tym polski eksport do Nigerii – 120,5 mln USD (wzrost o 17,1% r/r), natomiast import – 927,0 mln USD (wzrost o 61,8% r/r).

Zainteresowanych udziałem w misji do Nigerii prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia celem przekazania dalszych szczegółowych informacji.


 

Kontakt:

Elżbieta Wojtas
Tel.: 22 630 97 52
E-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
Tel.: 22 630 97 73
E-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.