KIG poleca: Seminarium pn. „Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych” // 27 kwietnia

19.04.2022

Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych”

Celem seminarium jest prezentacja dorobku rad sektorowych i sformułowanie rekomendacji dla oświaty zawodowej,  szkolnictwa wyższego oraz sektora usług rozwojowych.
Seminarium dedykowane jest w szczególności dla:

  • decydentów zajmujących się szeroko rozumianą edukacją (oświata, szkolnictwo wyższe),
  • dyrektorów szkół zawodowych, nauczycieli i edukatorów,
  • przedstawicieli sektora usług rozwojowych, trenerów,
  • reprezentantów biznesu i instytucji otoczenia biznesu, którzy zainteresowani są pozyskiwaniem pracowników, ich szkoleniem oraz współpracą z edukatorami,
  • osób zajmujących się HR, rekrutacją i doradztwem personalnym.

Seminarium odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. w godz. 12.00 – 15.00 w Warszawie w siedzibie KIG, ul. Trębacka 4, sala 205

Seminarium będzie miało formułę hybrydową, co oznacza, że będzie można uczestniczyć w spotkaniu w formie stacjonarnej lub online.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, rejestracja obowiązkowa.

Zarejestruj się https://formularze.kig.pl/pl/seminarium-pn-rekomendacje-wybranych-rad-sektorowych-dla-systemu-oswiaty-szkolnictwa-wyzszego-i-sektora-uslug-rozwojowych/

 

Program spotkania:

Prezentacja rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dla oświaty i szkolnictwa wyższego:

Finanse – Mariola Szymańska, Animator Rady; Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady

Handel – Andrzej Wojciechowicz, Animator Rady

Komunikacja Marketingowa – Marcin Olkowicz, Animator Rady

Moda i Innowacyjne Tekstylia – Wojciech Słaby, Animator Rady

Motoryzacja i Elektromobilność – Bożena Oleksy, Animator Rady

Nowoczesne Usługi Biznesowe – dr Bartosz Sobotka, Animator Rady

Odzysk Surowców – Agnieszka Kuśmierz, Anna Bojanowicz-Bablok, Główne Specjalistki w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

Spotkanie prowadzone będzie w formie prezentacji i otwartych dyskusji z uczestnikami

 

 Link do wydarzenia zostanie przesłany uczestnikom po rejestracji, najpóźniej na dwa dni przed spotkaniem. W przypadku braku otrzymania linku prosimy o kontakt mailowy kdworznik@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.