Kolejna misja KIG do Afryki Północnej zakończona sukcesem. Tak wspieramy polskie firmy!

29.05.2024

Zakończyła się kolejna misja Krajowej Izby Gospodarczej do Afryki Północnej. Przedstawiciele 10 firm wzięli udział w serii spotkań i wydarzeń biznesowych w Algierii i Tunezji. Tak duża skala przedsięwzięcia nie była by możliwa gdyby nie partnerzy i lokalne izby, z którym KIG od lat współpracuje

KIG od wielu lat prowadzi aktywnie działania na rynkach afrykańskich. Po raz kolejny wsparliśmy polskich przedsiębiorców w nawiązaniu kontaktów z partnerami biznesowymi na rynkach Afryki Północnej. Celem misji była prezentacja polskiej oferty eksportowej i inwestycyjnej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi na rynku algierskim i tunezyjskim.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą, wiodącą organizacją pozarządową wspierającą ekspansje zagraniczną polskich firm. Istotnym narządzeniem budowania pozycji na rynkach zagranicznych i promowania eksportu towarów, usług i inwestycji zagranicznych są misje gospodarcze. Służą one nawiązywaniu bezpośrednich, osobistych relacji, których nie zastąpią żadne inne formy kontaktów. Misje to relacje, misje to prestiż, misje to skutecznośćAndrzej Szumowski, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, KIG.

Tegoroczna misja do Afryki Północnej charakteryzowała się silną reprezentacją polskich firm z sektora rolno-spożywczego (maszyny rolnicze, import owoców), weterynaryjnego, produkcji przemysłowej (wyroby metalowe i konstrukcje ze stali nierdzewnej), projekty logistyczne oraz usługi prawne.

Algieria, czyli biznesowa brama do Afryki

Spotkania biznesowe zainaugurowane zostały 19 maja 2024 udziałem polskich przedsiębiorców w Algiersko-Polskim Forum Gospodarczym. Dodatkowo KIG i CACI – Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie zorganizowały wspólnie I posiedzenie Algiersko-Polskiej Rady Biznesu Joint Business Council.

Podczas spotkań w Algierii podkreślano pozytywny klimat w relacjach polsko-algierskich oraz zmiany w ustawodawstwie algierskim, które powinny wpływać na dynamikę  współpracy biznesowej.  Odbyły się również bezpośrednie rozmowy B2B polskich i algierskich przedsiębiorców oraz równolegle spotkania w algierskich instytucjach rządowych jak również z firmami sektora prywatnego.

Algieria, dzięki swojemu położeniu w centralnej części Afryki Północnej, jest bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu i dąży do zwiększenia eksportu na rynki państw afrykańskich. Dzięki zasobom naturalnym, należy jednocześnie do grona najbogatszych krajów kontynentu, posiadając 10. największe na świecie złoża gazu, i pozostaje w czołówce poza unijnych eksporterów do UE. Biorąc również pod uwagę bogate złoża ropy naftowej i ambitne projekty produkcji „zielonego” wodoru z OZE, a także geograficzną bliskość Europy, kraj ten naturalnie staje się jej ważnym partnerem w zakresie zmniejszania zależności energetycznej – podkreśla Janusz Wiśniewski, przewodniczący Rady KIG, który przewodniczył misji polskich przedsiębiorców do Afryki

Warto zaznaczyć, że to już kolejny raz na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy kiedy Krajowa Izba Gospodarcza wraz z przedsiębiorcami odwiedza Algierię. W samym 2022 roku aż dwukrotnie KIG zorganizowało misję przedsiębiorców do tego kraju. Tegoroczny wyjazd, podobnie jak poprzednie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Tunezja – nowe otwarcie

Po wielu latach przerwy w ramach misji KIG do Tunezji odbyło się  Polsko – Tunezyjsko Seminarium Promocyjno – Gospodarcze. w Tunisie, podczas którego przedstawione zostały możliwości współpracy biznesowej i inwestycyjnej a uczestnicy misji mieli możliwość indywidualnych spotkań z partnerami z Tunezji. Polscy przedsiębiorcy mieli również okazję do spotkania z przedstawicielami pozarządowej organizacji gospodarczej Tunisia Africa Business Council – TABC, specjalizującej się w promocji współpracy gospodarczej pomiędzy Tunezją a państwami kontynentu afrykańskiego.

Stosunki między Tunezją a Polską powinny nabrać nowej dynamiki gospodarczej i handlowej – zadeklarował prezes Konfederacji Przedsiębiorstw Tunezji CONECT Aslan Ben Rejeb podczas Tunezyjsko-Polskiego Forum na rzecz promocji handlu i gospodarki.

Forum zakończyło się uroczystym podpisaniem Memorandum pomiędzy KIG i CONECT.

Z kolei 23 maja 2024 odbyło się w Forum Gospodarcze w Sousse przygotowane przez Izbę Przemysłowo – Handlową Regionu Centre we współpracy z Ambasadą RP w Tunisie i Konsulatem Honorowy RP w Sousse. Otwierając Forum Prezes Izby w Sousse, Néjib Mellouli, podkreślił:

Współpraca tunezyjskich i polskich podmiotów gospodarczych może ułatwić dostęp do rynku afrykańskiego, zwłaszcza że Tunezja wzmocniła swoją pozycję w Afryce przystępując w październiku 2017 r. do Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), co stanowi około 500 mln konsumentów oraz ratyfikowała umowę o przystąpieniu do Kontynentalnej Afrykańskiej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA) w lipcu 2020 r., która obejmuje 54 państwa członkowskie z Afryki.

Najważniejszym punktem forum były spotkania b2b pomiędzy tunezyjskimi firmami i ich polskimi odpowiednikami. Odbyło się około pięćdziesiąt spotkań B2B, które umożliwiły zbadanie różnych ścieżek współpracy i partnerstwa.

Partnerstwo Izb kluczem do sukcesu polskiego eksportu

Zwieńczeniem wizyty w Sousse była ratyfikacja umowy o współpracy pomiędzy KIG i Izbą Przemysłowo – Handlową Regionu Centre, której celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy obiema izbami handlowymi oraz ułatwienie relacji biznesowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów.

Przypadająca w tym roku 65 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych, między Polską a Tunezją, stanowi solidną bazę traktatową łączącą oba kraje, która jest bardzo dobrym narzędziem do pogłębienia relacji dwustronnych, w tym gospodarczych – podkreśliła Ambasador RP w Tunezji Justyna  Porazińska podczas spotkań w Tunisie i Sousse.

 W 2021 roku w Afryce rozpoczęła się wymiana handlowa w ramach nowej Afrykańskiej Kontynentalnej Umowy  o Wolnym handlu /African Continental Free Trade Agreement AfCFTA/, dzięki której kontynent ten ma szansę stać się do 2030 roku największą strefą wolnego handlu na świecie, z potencjałem rynkowym obejmującym 1,3 mld konsumentów.

Wkrótce kolejne kierunki afrykańskie w ramach misji KIG i możliwość nawiązania kontaktów dla polskich przedsiębiorców,  w tym w Maroku i Mauretanii w październiku 2024.

***

Program gospodarczy realizowany był dniach 19-23 maja 2024 w Algierze, Tunisie i Sousse we współpracy z  algierskimi i  tunezyjskimi partnerami  instytucjonalnymi  KIG przy wsparciu  Ambasad RP w Algierii i w Tunezji  oraz Zagranicznego Biura Handlowego PAIH. W organizację spotkań misji    zaangażowane były także Ambasada Algierii i Ambasada Tunezji w Warszawie.

Fotorelacja

Algieria

 

Tunis

 

Sousse

 


 

Kontakt i bliższe informacje :

Agnieszka Salamończyk

tel. 22 630 97 73

e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

Elżbieta Wojtas

tel. 22 630 97 52

e-mail: ewojtas@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.