Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

13.12.2019

Oddajemy w Państwa ręce publikację dotyczącą bieżącej sytuacji ekonomicznej w poszczególnych branżach. W poniższym opracowaniu dane Głównego Urzędu Statystycznego zostały uzupełnione szacunkami KIG.

Raport do pobrania tutaj.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.