Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

30.03.2020

Biuro Polityki Gospodarczej regularnie przygotowuje Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach. Gdzie odnotowaliśmy najmniejsze i największe inwestycje? Na jakie cele firmy przeznaczyły swoje budżety?

Pobierz [RAPORT]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.