• A A A

Misja gospodarcza do Botswany i Forum Gospodarcze w Gaborone // 3-6 lipca

17.06.2022

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Botswany towarzyszącej konsultacjom politycznym z udziałem przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznym Polski i Botswany

Misja organizowana jest w dniach 3-6 lipca przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ambasadą RP w Pretorii oraz partnerem KIG – Botswana Investment and Trade Center.

Głównym punktem programu będzie, planowane na 5 lipca Forum Gospodarcze Botswana – Polska w Gaborone oraz spotkania B2B z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, a także przedstawicielami administracji rządowej.

Celem misji jest prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Botswanie i zapoznanie się
z możliwościami inwestycji w Botswanie.


Botswana to kraj stabilny politycznie i ekonomicznie, z niskim poziomem korupcji (zajmuje ona pierwsze miejsce wśród krajów afrykańskich, które najskuteczniej eliminują korupcję). Według raportu Rand Merchant Bank (RMB) Where to Invest in Africa 2021, Botswana została sklasyfikowana jako piąty najbardziej atrakcyjny cel inwestycyjny w Afryce. Botswana – centralnie położona w SADC (Southern African Development Community) – oferuje dostęp do siedmiu szybko rozwijających się rynków Afryki Południowej z najlepszą infrastrukturą śródlądową w Afryce i dobrze rozwiniętym środowiskiem logistycznym.

Wdrażana aktualnie przez rząd Botswany strategia rozwoju, w tym polityka post Covid-19, zmierza do stopniowej dywersyfikacji gospodarki kraju poprzez przyciąganie inwestycji krajowych
i zagranicznych w wybranych, priorytetowych sektorach.

 

Do najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy gospodarczej między Polską i Botswaną należą m.in. następujące branże:

  • rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, agri-tech technologie dla przetwórstwa mleczarskiego i spożywczego,
  • maszyny i urządzenia rolnicze; nawozy sztuczne,
  • sektor wyrobów medycznych (zarówno wyposażenie szpitali jak i specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wyroby medyczne wykorzystywane w codziennym funkcjonowaniu placówek medycznych),
  • sektor wydobywczy i energetyczny (modernizacja tych sektorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii),
  • sektor szeroko rozumianych zielonych technologii (woda/ścieki/ OZE/ochrona powietrza).

KIG wraz z botswańskimi partnerami, przygotowuje program merytoryczny misji oraz zajmuje się obsługą logistyczną uczestników misji: rezerwacją przelotu Warszawa – Gaborone – Warszawa, transportem lokalnym w Botswanie, zapewnia opiekę organizacyjną oraz rezerwację hotelu, ubezpieczenie, wsparcie organizacyjne w rozmowach B2B, materiały promocyjne na spotkania a także dla zainteresowanych – program towarzyszący. Uczestnicy misji pokrywają wymienione koszty obsługi organizacyjno-logistycznej udziału w misji, ale istnieje także możliwość zapewnienia logistyki w indywidualnym zakresie .

Z uwagi na krótki czas, jaki nas dzieli od wizyty, prosimy – firmy zainteresowane udziałem w misji – o wypełnienie formularza zgłoszenia, najpóźniej do 6 czerwca

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

W celu możliwości rozeznania i dopasowania rozmówców dla Państwa, prosimy o wskazanie pożądanych i poszukiwanych partnerów po stronie botswańskiej, z którymi chcieliby Państwo nawiązać kontakt podczas misji. Prosimy także o wskazanie, czy przewidują Państwo skorzystanie z obsługi organizacyjnej KIG.

Szczegóły organizacyjne przekażemy wszystkim zainteresowanym podczas spotkania informacyjnego, organizowanego 8 czerwca (środa) – w formule online – z udziałem przedstawicieli Ambasady RP w Pretorii oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 


Kontakt:

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.