Relacja: Misja gospodarcza do Botswany i Forum Gospodarcze w Gaborone

13.07.2022

W dniach 3-6 lipca 2022 r.  odbyła się misja gospodarcza do Botswany towarzysząca konsultacjom politycznym z udziałem przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznym Polski i Botswany.

 

Misja została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy Ambasadą RP w Pretorii oraz Botswana Investment Trade Center – partnerem instytucjonalnym KIG w Botswanie.

Głównym punktem programu misji było Forum Gospodarcze Botswana – Polska w dniu 5 lipca 2022. Uroczystego otwarcia forum dokonali: Minister Przemysłu i Handlu Botswany Mmusi Kgafela oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński i Prezes KIG Marek Kłoczko, przewodniczący misji polskich przedsiębiorców do Botswany.

„Botswana jest postrzegana przez nas jako kraj sukcesu i szybkiego rozwoju, w którym w przyszłości Polska chciałaby też mieć swój udział”  – powiedział wiceminister Paweł Jabłoński inaugurując polsko-botswańskie forum gospodarcze. Dodał, że polskie podmioty dostrzegają duży potencjał i możliwości współpracy gospodarczej w wielu dziedzinach, w tym m.in. w obszarze rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, cyfryzacji oraz zielonych technologii.

W powitalnych słowach podczas forum Minister Handlu i Przemysłu Mmusi Kgafela wyraził oczekiwanie, że spotkanie botswańsko-polskie zaowocuje silnym partnerstwem, które będzie wpływać na wzrost wymiany handlowej oraz wspólne  projekty inwestycyjne, a także stworzy możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń. Zaznaczył, że ostatnie gospodarcze i biznesowe kontakty między Botswana i Polską odbyły się podczas Expo 2020 w Dubaju i właśnie zakończonego Światowego Forum Ekonomicznego 2022 w Davos w Szwajcarii.  Botswana i Polska mają solidne podstawy do poprawy swoich relacji zarówno w dziedzinie handlu jak i inwestycji, podkreślił.

Forum biznesu było okazją do bezpośrednich spotkań w formule B2B z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. W części  oficjalnej Forum zostało ponadto  podpisane Memorandum of Understanding pomiędzy Asseco Data Systems i Botswana Innovation Hub.

W trakcie pobytu w Botswanie odbyło się wiele spotkań instytucjonalnych z przedstawicielami instytucji rządowych oraz z Delegaturą UE w Botswanie.

Uczestnicy misji spotkali się również z Southern African Development Community SADC, aby zapoznać się z regionalnymi priorytetami organizacji: Vision 2050 i RISDP 2020-2030.

Zorganizowana została również wizyta  w Palapye w kopalni Morupule Coal Mine. BITC oraz KIG wraz z polskimi firmami z sektora energetycznego i bankowego udali się z wizytą do Kopalni Węgla Kamiennego i BIUST – Botswana International University of Science and Technology.

Wizyta w kopalni Morupule Coal Mine była dla polskiej delegacji okazją do zapoznania się z ze specyfiką wydobycia węgla w Botswanie oraz dyskusji nt. możliwości współpracy. Polską delegację przyjął dyrektor zarządzający Morupule Coal Edwin Elias. Wizytę uświetniła Wiceminister Handlu i Przemysłu Beauty Manake.

W wizycie w kopalni towarzyszyli polskiej delegacji:  przedstawiciel Ambasady Botswany w Polsce z siedzibą w Berlinie, a także dyrektor generalny SEZA, Lonely Mogara. Uczestnicy misji mieli okazję zobaczyć podziemną kopalnię węgla oraz odkrywkową Motheo Open Cast Project.

Przedmiotem dyskusji były możliwości współpracy w zakresie inwestycji w projektach energetycznych.

Botswana to kraj stabilny politycznie i ekonomicznie, z niskim poziomem korupcji (zajmuje ona pierwsze miejsce wśród krajów afrykańskich, które najskuteczniej eliminują korupcję). Według raportu Rand Merchant Bank (RMB) Where to Invest in Africa 2021, Botswana została sklasyfikowana jako piąty najbardziej atrakcyjny cel inwestycyjny w Afryce. Botswana – centralnie położona w SADC (Southern African Development Community) – oferuje dostęp do siedmiu szybko rozwijających się rynków Afryki Południowej z najlepszą infrastrukturą śródlądową w Afryce i dobrze rozwiniętym środowiskiem logistycznym.

Wdrażana aktualnie przez rząd Botswany strategia rozwoju i plany restrukturyzacji gospodarki, zmierzają do stopniowej dywersyfikacji gospodarki kraju poprzez przyciąganie inwestycji krajowych
i zagranicznych w wybranych priorytetowych sektorach.

Do najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy gospodarczej między Polska i Botswaną należą m.in. następujące branże:

  • rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, agri-tech technologie dla przetwórstwa mleczarskiego i spożywczego,
  • sektor wyrobów medycznych (zarówno wyposażenie szpitali jak i specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wyroby medyczne i farmaceutyczne
  • sektor wydobywczy i energetyczny (modernizacja tych sektorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii),
  • sektor szeroko rozumianych zielonych technologii (woda/ścieki/ OZE/ochrona powietrza).
  • sektor ICT

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach planowanych we współpracy z BITC, w tym spotkaniach dedykowanych branży rolno-spożywczej oraz medyczno-farmaceutycznej, które planowane są w II półroczu br w formule online. Ich kontynuacją będą rozmowy planowane podczas wizyty botswańskich przedsiębiorców w Polsce.

 

Galeria zdjęć:

 

Linki do relacji:

https://www.gov.pl/web/diplomacy/deputy-minister-pawel-jablonski-holds-consultations-in-botswana

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konsultacje-wiceministra-pawla-jablonskiego-w-botswanie

http://www.polskieradio.pl/395/9766/Artykul/2993268,Polish-deputy-FM-to-discuss-Ukraine-war-on-Botswana-visit

https://asseco.com/news/4777/

https://www.facebook.com/mitiBw

https://www.facebook.com/BotswanaInvestmentandTradeCentre

https://www.facebook.com/MCMSeamToEnergy/

 

 

Kontakt:

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.