Relacja: Misja gospodarcza do Bułgarii, 16-19.05.2017 r.

10.04.2017

Dobiegła końca Misja Gospodarcza do Bułgarii zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą z udziałem 11 przedstawicieli 9 polskich firm z różnych branż. Misja zorganizowana była przy ścisłej współpracy Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji w Sofii  (WPHI) oraz Wydziału Ekonomicznego Ambasady Bułgarii w Warszawie.

Misji przewodniczył wiceprezes KIG, Pan Witold Karczewski piastujący od niedawna urząd konsula honorowego Bułgarii w Białymstoku.

O możliwościach współpracy na rynku bułgarskim, specyfice tego rynku dyskutowano podczas spotkania zorganizowanego przez I Radcę, Panią Grażynę Chorążykiewicz, szefową WPHI.

W siedzibie Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Sofii w dniu 17 maja członkowie Misji wzięli udział w forum gospodarczym. Forum zaszczycił swoją obecnością wiceminister gospodarki Bułgarii Pan Alexander Manolev, który zapewnił o wsparciu dla działań mających na celu pogłębianie wzajemnej współpracy. Obecny na spotkaniu Ambasador RP w Sofii Pan Krzysztof Krajewski także zapewniał o wsparciu ze strony polskiej. Gospodarzem spotkania był sekretarz generalny Bułgarskiej Izby Pan Vasil Todorov, który przybliżył zebranym działalność Izby i wyraził nadzieję na dalsze rozwijanie współpracy pomiędzy Bułgarską Izbą a KIG. Z kolei Prezes Karczewski w swoim wystąpieniu omówił nieodzowne trudności, jakie Polska musiała przezwyciężyć podczas transformacji ustrojowej ponad 25 lat temu, aby osiągnąć poziom rozwoju, na którym jest obecnie. Ponadto prezes Karczewski zapoznał zebranych z działalnością KIG, szczególnie w zakresie współpracy z zagranicą.

Podczas forum nastąpiło uroczyste podpisanie aneksu do Porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Bułgarską Izbą Przemysłowo-Handlową. TUTAJ

W drugiej części Forum uczestnicy zapoznali się z systemem wsparcia dla inwestorów zagranicznych, prezentowanym przez Pana Svetosłava Gateva z InvestBulgaria. Szefowa WPHI przybliżyła zebranym najważniejsze wskaźniki dwustronnej wymiany handlowej, omówiła rolę WPHI na rzecz wsparcia współpracy, po czym przekazała głos uczestnikom Misji z Polski, którzy zaprezentowali profile swoich firm i oczekiwania wobec rynku bułgarskiego. Z kolei Pan Radca Yordan Draganchev, szef Wydziału Ekonomicznego Ambasady Bułgarii w Warszawie omówił działalność Wydziału i nakreślił plany na najbliższą przyszłość, a także zaprezentował efekty współpracy na przykładzie polskich firm pomyślnie realizujących kontrakty z bułgarskimi partnerami.

Ostatnim elementem Forum były rozmowy B2B z bułgarskimi partnerami.

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie poświęcone głównie możliwościom współpracy z Sofią, stolicą Bułgarii. Dyrektor Zarządzający Sofia Investment Agency, Pan Vladimir Danailov w swojej prezentacji nakreślił m.in. plany rozwoju miasta na najbliższą przyszłość i otwierającymi się w związku z tym możliwościami także dla polskich firm. Wskazał także zachęty, jakie oferują władze Sofii.

Podczas spotkania podsumowującego, jakie odbyło się w dniu 18 maja w Ambasadzie RP w Sofii na zaproszenie  Ambasadora, Pana Krzysztofa Krajewskiego, uczestnicy Misji wyrażali zadowolenie ze wstępnie nawiązanych kontaktów oraz determinację do kontynuacji działań na rzecz współpracy na rynku bułgarskim.

W trakcie trwania Misji Pan Witold Karczewski został także przyjęty w urzędzie Prezydenta Bułgarii, a także w bułgarskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W obu przypadkach rozmówcy zapewniali o daleko idącym wsparciu wzajemnej współpracy.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promujących współpracę polskich i bułgarskich partnerów.

Załączniki:
–  InvestBulgaria: tutaj

–  Sofia Investment Agency: tutaj

WPHI w Sofii: tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.