Misja gospodarcza do Demokratycznej Republiki Konga, 17-21.11.2019

13.09.2019

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Narodowa Kongijska Agencja ds. Promocji Inwestycji (ANAPI) we współpracy z Ambasadą Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie oraz Ambasadą RP w Luandzie zapraszają polskich przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Kinszasy. Wyjazd odbędzie się w dniach 17 – 21 listopada 2019 r.

Misja ma charakter wielobranżowy. Jej celem jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, a także nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami w Demokratycznej Republice Konga. To wielka szansa dla firm działających przede wszystkim w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, branży opakowań dla przemysłu, branży budowlanej, górniczej, uzdatniania wody, infrastruktury, szczególnie infrastruktury drogowej, kolejowej (w zakresie budowy i rewitalizacji już istniejących szlaków kolejowych) czy energetycznej.

Gospodarka Demokratycznej Republiki Konga (DRK) opiera się w większości na przemyśle wydobywczym, rolnictwie i leśnictwie. Kraj od kilku lat znajduje się na drodze do stabilizacji politycznej i społecznej oraz wzrostu gospodarczego. Realizowany obecnie program rozwoju gospodarki (Programme d’urgence pour les 100 premiers jours du Chef d’Etat) stwarza wiele możliwości dla współpracy handlowej oraz realizacji wielu interesujących projektów z lokalnymi partnerami.

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi kongijskiej gospodarki są przede wszystkim bardzo bogate zasoby mineralne. Występują tu m.in. bogate złoża kobaltu, miedzi, kadmu, ropy naftowej, diamentów, złota, srebra, cynku, manganu, cyny, germanu, uranu, radu, boksytów, rudy żelaza i węgla.

Warunki klimatyczne dogodne dla rozwoju rolnictwa, rybołówstwa i przemysłu drzewnego stwarzają wiele  możliwości współpracy w przemyśle przetwórczym, a duża liczba ludności (prawie 90 mln mieszkańców) i  rozległy obszar czyni z  DRK jednym z największych rynków w Afryce. Stolica kraju, Kinszasa, jest drugim po Lagos, największym miastem na kontynencie.

Rozwojowi wymiany handlowej z tym krajem sprzyja m.in. członkostwo DRK w organizacjach o charakterze gospodarczym, jak np. w Południowoafrykańskiej Wspólnocie na rzecz Rozwoju (SADC).

W programie  misji m.in.:

 • spotkanie informacyjne na temat specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej oraz specyfiki i kultury biznesu w DRK z udziałem lokalnych ekspertów i konsultantów
 • Forum Biznesu: Demokratyczna Republika Konga – Polska z udziałem kongijskich partnerów biznesowych i organizacji otoczenia biznesu
 • spotkania matchmakingowe w formule indywidualnych rozmów b2b z kongijskimi partnerami, podczas Forum Biznesu w Kinszasie
 • wizyty w wybranych ministerstwach
 • wizyty studyjne w wybranych firmach kongijskich.

Koszt udziału w misji obejmuje:

 • organizację programu gospodarczego w tym: forum gospodarcze i rozmowy b2b z kongijskimi przedsiębiorcami, spotkania w wybranych ministerstwach i instytucjach rządowych oraz z przedstawicielami kół gospodarczych i biznesowych, wizyty w firmach kongijskich
 • pełną obsługę logistyczną, w tym: przelot w klasie ekonomicznej Warszawa – Kinszasa – Warszawa,  transfery lotnisko – hotel – lotnisko oraz transport lokalny podczas pobytu w DRK
 • rezerwację hotelu w Kinszasie – rezerwacja hotelowa dla całej grupy zostanie dokonana przez KIG, poinformujemy o kosztach hotelu oraz formie zapłaty (bezpośrednio na miejscu lub przez KIG)
 • wizy i ubezpieczenie
 • przygotowanie materiałów promocyjnych dla partnerów z Demokratycznej Republiki Konga
 • program towarzyszący.

Zainteresowanych udziałem w misji, prosimy o pilne zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. REJESTRACJA ON LINE

Partnerzy wydarzenia:

ANAPI – Narodowa Kongijska Agencja ds. Promocji Inwestycji

Ambasada RP w Luandzie

Ambasada Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie

 

 

Kontakt

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk
tel: 22  630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.