Misja gospodarcza do Estonii, 4 – 6 grudnia 2019 r.

18.10.2019

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy Ambasadą RP w Tallinnie oraz partnerami estońskimi zapraszają do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Estonii w dniach 4-6 grudnia 2019 roku. Misja ma charakter wielobranżowy.

Estonia zaliczana jest do najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów wśród nowych członków UE. Dochód narodowy tego państwa liczony wg siły nabywczej na mieszkańca wynosi 23 600 EUR i stanowi 79% średniego dochodu w UE (28). Jest to kraj uprzemysłowiony, o znaczącym udziale sektora IT.

Polska jest siódmym co do wielkości partnerem importowym Estonii z udziałem 6,04% oraz dwunastym co do wielkości parterem eksportowym. Udział towarów eksportowanych do Polski stanowi 2,19% w eksporcie Estonii (wg danych estońskiego urzędu statystycznego za 2018r.).

Największą grupę towarów w polskim eksporcie do Estonii stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (30,4% w 2018 r.) oraz wyroby przemysłu chemicznego (20,9% eksportu). Znaczny udział w eksporcie mają artykuły rolno-spożywcze, głównie gotowe wyroby (łącznie ok. 14%) oraz metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 14%).

W ramach misji planowane są między innymi: Estońsko-Polskie Forum Biznesu, spotkania biznesowe z estońskimi przedsiębiorcami w Estońskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej, a także udział w konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami. Spotkanie składać się będzie się trzech paneli dyskusyjnych:

  • Energia i paliw
  • Digitalizacja, telekomunikacja, high-tech, startupy
  • Infrastruktura i inwestycje

Misja ma charakter wielobranżowy.

REJESTRACJA ON-LINE

Szacowany koszt udziału w misji gospodarczej wynosi: 4050,00 zł + VAT.

Cena obejmuje: bilety lotnicze, transport wewnętrzny, katalog uczestników misji gospodarczej, ubezpieczenie, wyżywienie, organizację forum biznesowego, organizację spotkań z przedsiębiorcami, ew. program towarzyszący, obsługę merytoryczną i logistyczną wydarzenia.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu. KIG organizuje rezerwację grupową; płatność przez uczestnika na miejscu.

Kontakt:
Piotr Lipiec
+48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
+48 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.