Misja gospodarcza do Nigerii, 29.05 - 02.06.2023

04.05.2023

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach realizacji wydarzeń promocyjnych na rynkach Afryki zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej do Nigerii w dniach 29 maja – 2 czerwca 2023

 

misja gospodarcza do Nigerii

W programie misji przewidziane są m.in.: Forum Biznesu Nigeria-Polska w Lagos, spotkania indywidualne B2B z wyselekcjonowanymi partnerami ze strony nigeryjskiej zgodnie z zainteresowaniem polskich firm, spotkania networkingowe z udziałem lokalnych instytucji, biznesu i ekspertów rynkowych, wizyty studyjne w wybranych firmach i organizacjach nigeryjskich zgodnie z zakresem branżowym reprezentowanym przez  uczestników misji.

Celem misji jest:

  • rozpoznanie możliwości współpracy na rynku nigeryjskim, w tym w następujących branżach: rolno-spożywczej, w tym technologii dla rolnictwa (mechanizacja rolnictwa) oraz przemyśle spożywczym (produkty i technologie przetwórstwa spożywczego), w branży zielonych technologii (produkty, sprzęt, technologie) i energetycznej (linie przesyłowe i infrastruktura energetyczna, dostawy części, nadzór, consulting), budowlanej, jak również w innych sektorach zgłoszonych przez polskie firmy uczestniczące w misji.
  • prezentacja polskiej oferty produktowej, technologicznej i eksportowej
  • zapewnienie możliwości nawiązania kontaktów z partnerami z Nigerii oraz poznanie specyfiki działania na rynku nigeryjskim.

Ważnym warunkiem odniesienia sukcesu w Nigerii jest posiadanie wiarygodnego i dobrze pozycjonowanego biznesowo i politycznie partnera miejscowego. Przy selekcji i zapraszaniu potencjalnych biznesowych partnerów na spotkania w ramach przygotowywanego programu misji będziemy współpracować z lokalnymi izbami gospodarczymi – partnerami KIG w Nigerii,  oraz Biurem ZBH w Lagos.

Partnerami wydarzenia są: Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Lagos oraz lokalne organizacje partnerskie KIG : Lagos Chamber of Commerce and Industry i Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture przy wsparciu Ambasady RP w Abudży i Ambasady Nigerii w Warszawie.

Nigeria z ludnością ponad 200 mln i powierzchnią 923,768 km kw., jest największą gospodarką w Afryce zachodniej i drugą największą na kontynencie. Podstawą gospodarki kraju jest  rolnictwo i wydobycie surowców. Nigeria posiada drugie w Afryce, po Libii i dziesiąte na świecie złoża ropy. Dysponuje również znacznymi ilościami surowców naturalnych, w tym surowców krytycznych,  które są potrzebne do przeprowadzenia zielonej transformacji. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidywany wzrost PKB będzie na poziomie 3,2 % w 2023 roku, wobec 3 % w 2022 roku.

Nigeria z młodą, aktywną populacją z silnymi przedsiębiorczymi postawami oraz z jedną z najważniejszych w Afryce metropolii, Lagos, uznawaną za „afrykańską stolicę start-upów”, ściąga aktualnie wiele zagranicznych  inwestycji w różnych branżach. Kraj jest świeżo po wyborach prezydenckich, które wygrał przedstawiciel rządzącej dotychczas partii, były gubernator Lagos, największego miasta Nigerii.                      

 


 

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk    
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.