Relacja: Misja Gospodarcza do Słowenii z okazji Szczytu Trójmorza w Lubljanie

08.05.2019

Delegacja kilkunastu polskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Wiceprezesa KIG Marka Kłoczko, w dniach 5-6 czerwca  uczestniczyła w Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza w Lublanie, zorganizowanym przy okazji IV Szczytu Trójmorza.

Podczas forum, odbył się m.in.: panel prezydencki z udziałem Prezydent Andrzej Duda wraz z pozostałymi  przywódcami państw Inicjatywy Trójmorza(m.in. z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović, prezydentem Czech Milošem Zemane, prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, prezydentem Słowenii Borutem Pahorem oraz Minsiterm Spraw Zagranicznych Węgier Peterem Szijjarto i sekretarzem energii USA Rickiem Perrym.  „Chcemy mierzyć efekty Inicjatywy Trójmorza nie liczbą spotkań czy podpisanych deklaracji, ale kilometrami zbudowanych dróg, zmodernizowanych gazociągów czy kwotami wydawanymi na pilne inwestycje” stwierdził w swoim przemówienie prezydent RP.

Andrzej Duda zapowiedział także, że w najbliższej dekadzie „źródłem inwestycji infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Trójmorza obok funduszy strukturalnych i podatków powinna być aktywność podmiotów prywatnych. Stąd kolejnym etapem działania, który rozpoczynamy tutaj w Lublanie, jest Fundusz Trójmorza. Postrzegamy go jako nowe źródło finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych. Będzie to praktyczny wymiar współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza”

Funduszu zainaugurowały Polska i Rumunia. Ma on być dodatkowym, obok funduszy unijnych i budżetów krajowych, sposobem finansowania inwestycji w regionie Trójmorza, głównie w sektorze infrastruktury transportowej, czy linii kolejowych, wodnych śródlądowych, portów, autostrad, ale też w infrastrukturze energetycznej i cyfrowej. To właśnie w tych obszarach występuje największy dystans pomiędzy krajami zachodniej części Unii Europejskiej, a krajami regionu Trójmorza. Dlatego też: ENERGETYKA, TRANSPORT, INNOWACJE i CYFRYZACJA byłby kluczowymi tematami Forum Biznesu.

Dodatkowo, podczas oficjalnych rozmów IV szczytu przywódcy Inicjatywy Trójmorza Prezydenci przyjęli deklarację, której celem jest podkreślenie europejskiego, euroatlantyckiego i regionalnego wymiaru współpracy, a także jej pogłębienie m.in. dzięki:

  • funduszowi Inicjatywy
  • forum biznesowemu
  • sieci Izb Handlowych.

W forum biznesu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli 20 państw. Podczas forum przedsiębiorcy odbyli także spotkania b2b, i zaprezentowania swoich projektów w ramach tzw. side events.

Oficjalna strona Forum Biznesu: https://www.three.si/buyers

Następny szczyt Inicjatywy oraz Forum Biznesu odbędą się w Estonii.

W  2015   roku, z  inicjatywy  prezydentów Polski  i  Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović – postanowiono powołać grupę Trójmorza. W skład regionalnego projektu wchodzi 12 państw członkowskich Unii Europejskiej,  od  Estonii przez Polskę po Chorwację, leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Nadrzędne filary Inicjatywy to: rozwój gospodarczy, spójność europejska i więzi transatlantyckie. Celem grupy jest głównie współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Środkowej.

 

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranica
tel. 22 630 73 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.