Misja Gospodarcza do Sudanu, 26-28.02.2018

18.01.2018

Uprzejmie  informuje, że  w dniach  26 – 28 luty 2018 Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RP w Egipcie, (w której kompetencjach terytorialnych  znajduje się Sudan), Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz naszym partnerem sudańskim  –  Federacją  Sudańskich  Izb Handlowo-Przemysłowych  organizuje misję gospodarczą do Sudanu  dla przedstawicieli polskich firm, zainteresowanych podjęciem  współpracy na rynku sudańskim.

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności – po zniesieniu w październiku 2017 sankcji amerykańskich – stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków  dla swoich  maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł   tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT.

Wg informacji przekazanej nam przez naszych partnerów sudańskich do szczególnie poszukiwanych na rynku należą:

  • Maszyny rolnicze do uprawy i zbioru roślin;
  • Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;
  • Maszyny do opakowań;
  • Spożywcze / w tym art. dla niemowląt;
  • Maszyny dla przemysłu wydobywczego;
  • Energetyka / w tym małe elektrownie;
  • Utylizacja odpadów w miastach;
  • Artykuły medyczne i opatrunkowe;
  • Sprzęt medyczny i artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.

Administracja polska i sudańska opowiadają się za wsparciem wzajemnej współpracy, co zostało potwierdzone zarówno w czasie październikowej wizyty polskiej delegacji  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Chartumie jak też podczas ubiegłorocznej wizyty w Polsce  Ministra Spraw Zagranicznych Sudanu, który zachęcał  polskie firmy do podjęcia działalności  w jego kraju, wskazując najbardziej  atrakcyjne  sektory dla naszych firm tj. sektor rolniczy, wydobywczy czy  energetyczny. Obecna rola Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ czyni nas ważnym partnerem politycznym dla władz  sudańskich co może być wykorzystane w relacjach gospodarczych pomiędzy naszymi krajami.

W ramach  Misji planujemy zorganizować specjalnie dedykowane dla Państwa spotkania B2B zgodne z profilem firmy, forum biznesowe oraz spotkania z przedstawicielami administracji rządowej, Federacji Sudańskich Izb Przemysłowo-Handlowych, Agencji ds. Inwestycji  Zagranicznych oraz  organizacji okołobiznesowych. Wsparcia i pomocy przy realizacji programu misji w Sudanie udzielą nam: Ambasador RP w Kairze, Pan Michał Murkociński, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Pan Tomasz Przygoda, Dr Hussein Mohammed Hassan – Konsul Honorowy RP w Sudanie  oraz Federacja Sudańskich Izb Przemysłowo – Handlowych.

Wstępny program misji obejmuje: przelot na trasie Warszawa – Chartum – Warszawa, wizyty w ministerstwach i instytucjach otoczenia biznesu, forum biznesowe i rozmowy B2B w Chartumie. Krajowa Izba Gospodarcza w ramach misji zadba o jej stronę logistyczną, tj zorganizuje przeloty, transport na miejscu, program towarzyszący; dokonamy rezerwacji hoteli i przekażemy Państwu informacje dot. szczegółów zakwaterowania.

Rejestracja online

Kontakt

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą

Katarzyna KANIEWSKA
kkaniewska@kig.pl
tel. 22 630 97 07

Maria NOWAKOWSKA
mnowakowska@kig.pl
tel. 22 630 98 73

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.