Misja gospodarcza online na Białoruś

06.08.2020

Szukasz nowych kontaktów biznesowych? Chcesz rozwijać swój biznes za granicą? Weź udział w pierwszej misji online KIG na Białoruś! Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową w Mińsku zapraszają do udziału w misji gospodarczej online na Białoruś, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 r.

Dlaczego warto?

Białoruś należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów byłego ZSRR. Czynnikiem wpływającym korzystnie na prowadzenie interesów z naszym wschodnim sąsiadem jest stabilność gospodarcza tego kraju. Około 80% PKB kraju powstaje w oparciu o sektor publiczny, co gwarantuje wypłacalność i minimalizuje ryzyko bankructwa potencjalnych partnerów handlowych.

Niewątpliwą korzyścią płynącą ze współpracy z Białorusią jest dostęp do dwóch innych potężnych rynków: Rosji i Kazachstanu. Wynika to z przynależności Białorusi do Unii Celnej (a od 1 stycznia 2015 do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – ЕАЭС), która na preferencyjnych warunkach traktuje towary podlegające odprawie celnej na jej terenie. Białoruś stanowi więc wrota do znacznego obniżenia kosztów w handlu z Rosją i Kazachstanem.

Polska cieszy się rosnącym zainteresowaniem firm białoruskich co zaowocowało licznymi wspólnymi wydarzeniami współorganizowanymi przez KIG.

Zobacz relacje:

Wizyta Przewodniczącego Rady Republiki Białoruś
Polsko-Białoruskie Forum Biznesu
Misja gospodarcza KIG na Białoruś (marzec 2019)

Dla kogo?

Wydarzenia adresowane jest do polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami białoruskimi ze wszystkich branż. W ostatnich latach za najbardziej perspektywiczne obszary współpracy uważane były takie branże jak: budowa maszyn (ogólna), budowa maszyn rolniczych, produkcja części do samochodów, ciągników itp., transportu i logistyka, obróbki drewna i produkcji mebli, przemysłu spożywczego (produkcja i składowanie produktów rolnych, przetwórstwo żywności), farmacji, informatyki i telekomunikacji.

Jak się zgłosić?

Zainteresowanych udziałem w misji online na Białoruś, oraz w pozostałych misjach online organizowanych przez KIG prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza online:

Formularz zgłoszeniowy

Co w ramach misji?

Konsultacje

W oparciu o przesłany przez Państwa profil działalności przed wydarzeniem dobrani zostaną dla Państwa wyselekcjonowani partnerzy do spotkań B2B. KIG we współpracy z Białoruską Izbą Przemysłowo-Handlową dokonają selekcji firm najlepiej dopasowanych do Państwa zapytania.

Webinarium o tematyce rynkowej

Spotkania poprzedzone zostaną webinarium z udziałem ekspertów poświęcone tematyce współpracy dwustronnej, podczas, którego będą mieli Państwo zapoznać się ze specyfiką rynku.

Spotkania B2B

Zwieńczeniem misji gospodarczej będzie przeprowadzenie spotkań indywidulanych z wyselekcjonowanymi partnerami. W konsultacji z Państwem dostosowany zostanie najbardziej odpowiadający termin (godzina) odbycia spotkania.

Narzędzie

Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM. Dane dostępu do połączenia zostaną przekazane bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Kontakt:
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.