Polsko-Egipskie Forum Biznesu, 23.05.2023

03.05.2023

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie z przedstawicielami firm egipskich

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 i 23 maja br. przebywać będzie w Warszawie delegacja przedstawicieli egipskiego biznesu, zorganizowana przez Egipską Radę Biznesu ds. Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Egipsko-Polską Radą Biznesu oraz Biurem Handlowym Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu.

W składzie delegacji znajduje się 16 przedstawicieli wiodących firm i organizacji egipskich, w tym niedawno powołanej Egipsko-Polskiej Rady Biznesu, reprezentujących następujące sektory gospodarki:

  • Spożywczy
  • Energetyczny i stalowy
  • Petrochemiczny i okrętowy
  • Nawozy sztuczne i chemikalia
  • Meblowy
  • Technologie informatyczne, telekomunikacja
  • Inwestycyjny (Sueska Strefa Ekonomiczna)
  • Energetyka (nowoczesne systemy zielonej technologii w budynkach)
  • Współpraca naukowa

Lista delegatów wraz z business profiles firm oraz określeniem zakresu zainteresowań wobec polskich partnerów [TUTAJ]

W dniu 23 maja 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa, ul. Trębacka 4, odbędzie się Polsko-Egipskie Forum Biznesu z udziałem firm polskich i egipskich.

Po części informacyjnej zorganizowane zostaną rozmowy bilateralne pomiędzy potencjalnymi partnerami z obydwu krajów.

Spotkanie realizowane jest przy wsparciu Biura Handlowego Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu.


Zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o rejestrację >>> https://formularze.kig.pl/pl/2023-05-23-egipt/

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

sala konferencyjna nr 205, II piętro


 

               

 

Kontakt:

Maria Nowakowska   
tel.: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.