Relacja: Misja gospodarcza z Chorwacji

05.03.2021

Misja gospodarcza: Outreach virtual mission for Croatian representatives to Poland

 

Krajowa Izba Gospodarcza była organizatorem wirtualnej misji z Chorwacji do Polski, która odbyła się w dniach 2 – 4 marca 2021 r. Misja gospodarcza została zorganizowana dla przedstawicieli chorwackiego Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju oraz Chorwackiej Izby Gospodarczej i lokalnych przedsiębiorców w ramach projektu: „ Advisory services – Action plan aimed at strengthening the position of the Republic of Croatia as a preferred investment destination for attracting investments in high-tech sectors and emerging industries and Action plan for promotional activities and marketing tool for encouraging investment”.

Program wizyty miał na celu zapoznanie chorwackich przedstawicieli organów administracji państwowej z polskimi osiągnięciami w sektorach zaawansowanych technologii i kluczowych przemysłów wschodzących. Strona chorwacka zainteresowana była wymianą doświadczeń i skorzystaniem z dobrych praktyk polskich innowacyjnych firm i zaimplementowaniu ich rozwiązań i technologii na rynku chorwackim, czemu służyły także spotkania B2B między polskimi i chorwackimi przedsiębiorcami.

Misji przewodniczyła Pani Nataša Mikuš Žigman – Sekretarz Stanu w chorwackim  Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju. Program wirtualnej wizyty rozpoczął się od spotkania inauguracyjnego w Krajowej Izbie Gospodarczej, którego gospodarzem był Pan Prezes Marek Kłoczko, z udziałem Ambasadora Chorwacji w Polsce Pana Tomislava Vidoševića oraz Pana Dyrektora Aleksandra Siemaszko z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Technologii. Delegacja odbyła następnie wirtualne spotkania w Agencji Rozwoju Przemysłu, również z zaproszonymi przez ARP firmami: ARP Games, ARP E-vehicles, PIAP Space sp. z o.o. w Toruniu, Creotech Instruments S.A, zgodnie ze zgłoszonym przez stronę chorwacką zainteresowaniem oraz w Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach. 

W kolejnych dniach pobytu w Polsce odbyły się wirtualne spotkania i rozmowy B2B z udziałem  innowacyjnych polskich firm i klastrów, reprezentujących strategiczne branże z punktu widzenia rozwoju chorwackiej gospodarki. Delegacja z Chorwacji  nawiązała kontakty m.in. z firmami: SPRINT SA, Blinkee.city, LUG Light Factory i Polską Grupą Motoryzacyjną. Polskie firmy zaprezentowały szeroki zakres tematyczny: inteligentne systemy transportowe (ITS), rozwiązania e-mobilności i mikromobilności, a także inteligentne rozwiązania oświetleniowe łączące technologie LED i IoT.

 

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą

Elzbieta Wojtas
ewojtas@kig.pl
22 630 97 52

Agnieszka Salamończyk
asalamonczyk@kig.pl
226309773

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.