• A A A

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
tel. + 48 22 630 96 00
fax: + 48 22 827 46 73
e-mail: kig@kig.pl

Prezydent: Andrzej Arendarski

Sekretariat:
00-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 97 31
fax: + 48 22 827 46 73
fax: + 48 22 630 96 01
e-mail: aarendarski@kig.pl

Prezes, Dyrektor Generalny: Marek Kłoczko

Sekretariat:
tel. + 48 22 630 97 32
fax. + 48 22 82746 73
fax. + 48 22 630 96 01
e-mail: mkloczko@kig.pl

Członkini Zarządu: Karolina Opielewicz

tel. +48 22 630 98 61
tel. kom. +48 516 178 475
e-mail: kopielewicz@kig.pl

Członek Zarządu: Marek Bielski

tel. + 48 22 630 98 54
tel. kom. +48 602 772 484
e-mail: mbielski@kig.pl

Zastępca Dyrektora Generalnego: Bartosz Beresiński

tel. + 48 22 630 97 44
e-mail: bberesinski@kig.pl

biura podległe:
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Zespół ds. Inwestycji

Zastępca Dyrektora Generalnego: Marek Bielski

tel. + 48 22 630 98 54
tel. kom. +48 602 772 484
e-mail: mbielski@kig.pl

biura podległe:

Biuro Projektów
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
Nadzór Właścicielski

Zastępca Dyrektora Generalnego: Marek Kamiński

tel. + 48 22 630 96 88
fax: + 48 22 826 73 76
e-mail: mkaminski@kig.pl

biuro podległe:
Biuro Finansów

Zastępca Dyrektora Generalnego: Karolina Opielewicz

tel. +48 22 630 98 61
tel. kom. +48 516 178 475
e-mail: kopielewicz@kig.pl

biuro podległe:
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich

Główny Ekonomista: Piotr Soroczyński

tel. + 48 22 630 97 24
tel. kom. +48  502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

biura podległe:
Biuro Polityki Gospodarczej
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Sekretariaty Komitetów


Gabinet Prezesa

Dyrektor: Katarzyna Wełpa
tel. + 48 22 630 98 31
e-mail: kwelpa@kig.pl

Doradca: Michał Konwicki
tel. + 48 22 630 96 62
e-mail: mkonwicki@kig.pl

Dyrektor ds. Rozwoju: Jacek Czech
tel. + 48 22 630 96 33
e-mail: jczech@kig.pl

Koordynator ds. mediów: Katarzyna Wełpa
tel. +48 534 703 070
e-mail: kwelpa@kig.pl


Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich

Dyrektor: Karolina Opielewicz
tel. + 48 22 630 98 61
tel. kom. + 48 516 178 475
e-mail: kopielewicz@kig.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą

Dyrektor: Jerzy Drożdż
tel. + 48 22 630 96 09
fax: + 48 22 828 41 99
e-mail: jdrozdz@kig.pl

Biuro Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Piotr Soroczyński
tel. + 48 22 630 97 24
tel. kom. + 48 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA

Dyrektor: Marek Bielski
tel. + 48 22 630 97 17
e-mail: mbielski@kig.pl

Biuro Finansów

Dyrektor: Marek Kamiński
tel. + 48 22 630 96 88
fax: + 48 22 826 73 76
e-mail: mkaminski@kig.pl

Centrum Kreatywności Targowa

Dyrektor Zarządzająca: Ewa Janus-Khouri
tel. + 48 22 630 94 16
tel. kom. + 48 577 510 800
e-mail: ejanus-khouri@kig.pl

Biuro Projektów

Zastępca Dyrektora: Jacek Prześlakowski
tel. + 48 22 630 96 87
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dyrektor: Bartosz Beresiński
tel. + 48 22 630 97 44
e-mail: bberesinski@kig.pl

Zespół Kadr, Organizacji i Obsługi Prawnej

Kierownik: Dorota Konopko
tel. + 48 22 630 97 71
tel. + 48 22 630 96 44
e-mail: dkonopko@kig.pl

Sąd Arbitrażowy przy KIG

Przewodniczący Rady Arbitrażowej: Marek Furtek
Dyrektor Generalny: Agnieszka Durlik
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Grabowska-Łysyszyn
tel. + 48 22 630 98 64
tel. + 48 22 630 97 16
tel. + 48 22 630 98 06
e-mail: info@sakig.pl
www.sakig.pl

KIG CENTRUM PROMOCJI Sp. z o.o.

Prezes: Bożena Wróblewska
tel. + 48 22 630 96 11
tel. + 48 22 630 97 40
fax: + 48 22 827 94 78
fax: + 48 22 630 97 82
e-mail: kigcp@kigcp.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.