KIGMED.EU

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA E-MEDYCYNY. Projekt KIGMED skierowany jest głównie do osób ze środowisk naukowych (uczelnie medyczne. instytuty medyczne, szpitale i inne placówki medyczne w których pracują lekarze) i środowisk akademickich związanych z szeroko pojętym zakresem nauk medycznych na terenie całej Polski.

logo_kigmed_napis

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji.
Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.