Autoryzowane  kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP

Krajowa Izba Gospodarcza (Lider projektu) oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w projekcie Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REALIZACJA PROJEKTU:
1 listopada 2013 r. – 31 października 2014 r.

GRUPA DOCELOWA:
39 przedsiębiorstw (14 mikro, 9 małych i 16 średnich) i ich 103 pracowników/czek, którzy będąc: osobami fizycznymi pracują/zamieszkują na obszarze województwa śląskiego; innymi podmiotami posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego *prowadzą działalność w kluczowym obszarze technologicznym: technologie informacyjne i telekomunikacyjne – PKD 2007:

 • Sekcja J.61 – Telekomunikacja
 • Sekcja J-62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • Sekcja J-63 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Ponadto posiadają wyższe wykształcenie i są w wieku poniżej 50 r. ż.

* obejmuje wyłącznie podmioty niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania 8.1.1. i 8.1.2. POKL w latach 2007 – 2012 przez WUP w Katowicach.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Wzrost kompetencji pracowników z sektora MMŚP z obszaru województwa śląskiego w obszarze IT poprzez udział w autoryzowanych szkoleniach z zakresu MICROSOFT I CISCO.

Planowany zakres autoryzowanych szkoleń CISCO:

 • Interconnecting Cisco Network Devices Part 2
 • Implementing Cisco IP Routing
 • Implementing Cisco IP Switched Networks
 • Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

Planowany zakres autoryzowanych szkoleń MICROSOFT

 • Administrowanie Windows Server 2012
 • Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012
 • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej
 • Administracja bazami danych Microsoft SQL Server 2012
 • Wdrażanie hurtowni danych w Microsoft SQL Server 2012
 • Konfigurowanie Windows 8
 • Wprowadzenie do programowania Web z Microsoft Visual Studio 2010
 • Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio
 • Programowanie HTML5
 • Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio 2010

Kontakt:

Lider projektu:
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Kierownik Projektu:
Monika Szulc-Przyborowska
tel. 22 630 98 66
e-mail: ms@kig.pl

Partner projektu:
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej
ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała

Koordynator Projektu:
Witosław Wasilewski
tel. 33 822 90 49
e-mail: biuroizby@cci.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.