eAKADEMIA

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą COMBIDATA Poland prowadzi dla pracowników przedsiębiorstw zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego projekty: eAkademia KIG, eAkademia KIG II edycja. W ramach projektów pracownicy zamieszkali na terenie województwa pomorskiego mają możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach z zakresu:

  • administrowania i programowania w środowisku Microsoft – szkolenia dla informatyków,
  • umiejętności interpersonalnych – m.in. negocjacje, liderowanie, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie spotkań, sprzedaż,
  • używania pakietu Microsoft Office dla osób, które ukończyły 45 rok życia.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzymuje bezpłatny dostęp do biblioteki szkoleń elektronicznych. W projektach mogą wziąć udział osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego.

 

Kontakt:

„eAkademia KIG”
Jacek Prześlakowski
Kierownik Projektu
tel.: (22) 6309687
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

“eAkademia KIG – II edycja”
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska
Kierownik Projektu
tel.: (22) 6309617
e-mail: kpawlinska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.