• A A A

eAKADEMIA

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą COMBIDATA Poland prowadzi dla pracowników przedsiębiorstw zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego projekty: eAkademia KIG, eAkademia KIG II edycja. W ramach projektów pracownicy zamieszkali na terenie województwa pomorskiego mają możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach z zakresu:

  • administrowania i programowania w środowisku Microsoft – szkolenia dla informatyków,
  • umiejętności interpersonalnych – m.in. negocjacje, liderowanie, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie spotkań, sprzedaż,
  • używania pakietu Microsoft Office dla osób, które ukończyły 45 rok życia.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzymuje bezpłatny dostęp do biblioteki szkoleń elektronicznych.W projektach mogą wziąć udział osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego.

Więcej informacji na Portalu Internetowym Projektów: www.kig.eduportal.pl

Kontakt:

„eAkademia KIG”
Jacek Prześlakowski
Kierownik Projektu
tel.: (22) 6309687
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

“eAkademia KIG – II edycja”
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska
Kierownik Projektu
tel.: (22) 6309617
e-mail: kpawlinska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.