EU – China Shanxi Region Partnership

W ramach projektu “EU – China Shanxi Region Partnership” zostaną zorganizowane trzydniowe spotkania biznesowe w chińskiej prowincji Shanxi, podczas których uczestnicy będą mieli okazję uzyskania informacji na temat możliwości współpracy oraz nawiązania kontaktów handlowych.

W wydarzeniu weźmie udział 60 firm europejskich oraz 140 chińskich. W projekcie zarezerwowano 10 miejsc dla firm polskich. Projekt EU – China Shanxi Region Partnership skierowany jest do firm działających w następujących sektorach:

  • hutnictwo i produkcja stali;
  • górnictwo;
  • energetyka;
  • przemysł ciężki;
  • przemysł chemiczny.

Działania realizowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków unijnych, w ramach programu ASIA-INVEST. Krajowa Izba Gospodarcza jest jednym z europejskich partnerów projektu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.omsx.cn

Kontakt:

Katarzyna Kaniewska
tel. + 48 22 630 97 07
tel. + 48 22 828 41 99
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.