ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT – IV edycja

Zapraszamy serdecznie pracowników wybranych firm zrzeszonych w ramach INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT do uczestnictwa w projekcie pt. „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT – IV edycja”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w grupie pracowników Beneficjentów Pomocy – 7 pomorskich przedsiębiorstw należących do klastra INTERIZON:

  • Darekon Sp. z o.o.
  • Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.
  • Novati Mateusz Hoppe
  • Silverscript Sebastian Banach
  • Thinksmart.pl Sp. z o.o.
  • UTC Fire & Security Polska Sp. z .o.o.
  • INTER IT Sp. z o.o.
  • Realizatorem szkoleń w Projekcie jest Combidata Poland Sp. z .o.o wraz z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia.

W ramach projektu pracownicy mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach w obszarze:

Zarządzania
Szkolenia autoryzowane kształcące kompetencje z zakresu zarządzania projektami (wiedza i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®, M_o_R®, P30®, Scrum, Agile PM, ITIL® czy Six Sigma).

Grafiki komputerowej
Szkolenia graficzne kształcące kompetencje w obszarze wykorzystywania aplikacji graficznych (wiedza i umiejętności z zakresu obsługi takich programów jak Adobe Illustrator i Adobe Photoshop).

ICT
Szkolenia ICT (wiedza i umiejętności z zakresu obsługi narzędzi informatycznych związanych z zaawansowanym wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi wspierających zarządzanie projektami).

Proces nabywania wiedzy i doskonalenia kompetencji będzie odbywał się w formie warsztatów prowadzonych przez doświadczonych autoryzowanych trenerów o dużym doświadczeniu praktycznym. Uczestnicy szkoleń otrzymują dedykowane materiały szkoleniowe oraz po ukończeniu autoryzowanych egzaminów uzyskają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją Pośredniczącą jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt:
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska
Kierownik Projektu
tel.: 22 630 96 17
e-mail: kpawlinska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.