ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Edukacyjnym Centrum Doskonalenia realizuje projekt „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT”. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby 35 konkretnych przedsiębiorstw i ich pracowników należących do Pomorskiego Klastra ICT, prowadzących działalność w branży technologie innowacyjno-telekomunikacyjne (ICT).

Celami projektu są:

  • rozwój kompetencji informatycznych pracowników uczestniczących w procesach wytwarzania produktów i usług informatycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych,
  • rozwój kompetencji z elektroniki pracowników zajmujących się montażem, naprawą lub kontrolą układów elektronicznych,
  • rozwój kompetencji językowych pracowników wykorzystujących język angielski w procesach wytwarzania produktów i usług informatycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych.
  • W ramach projektu przeszkolone zostaną 454 osoby będące pracownikami przedsiębiorstw należących do Pomorskiego Klastra ICT.

Kontakt:

Jacek Prześlakowski
Kierownik Projektu
tel.: (22) 630 96 87
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.