ITeraz Opolskie

Zapraszamy serdecznie firmy sektora MŚP z województwa opolskiego prowadzących działalność w m.in. jednej z branż: spożywcza, chemiczna, energetyczna, budowlana i usługowa do uczestnictwa w projekcie ITeraz Opolskie.

W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych autoryzowanych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników, którzy pracują na stanowiskach, na których (bądż, wykonują zadania, co do których (wymagane jest posiadanie kompetencji informatycznych odpowiadających zawodom:

  • Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych;
  • Analityk systemowy i specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych;
  • Projektant i administrator baz danych;
  • Specjalista ds. sieci komputerowych;
  • Operator sieci i systemów komputerowych;
  • Technik sieci komputerowych;
  • Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych;
  • Programista aplikacji

Szkoleniami zostanie objętych 130 uczestników z 46 firm sektora MŚP działających na terenie województwa opolskiego. Na nasze szkolenia w szczególności zapraszamy kobiety.

Szkolenia będą realizowane do lutego 2014 r. w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa opolskiego z częstotliwością wg. wyboru pracodawców i pracowników. Zajęcia będą odbywać się w czasie lub po godzinach pracy oraz w weekendy.

Kontakt:
Małgorzata Balcerzak
ITeraz Opolskie
Kierownik Projektu
tel. 22 630 96 50
e-mail: mbalcerzak@kig.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VIII Regionalne kadry gospodarki  8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.