Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – profesjonalna w dialogu

Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jako Lider Projektu w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie e-platformy DIALOGU SPOŁECZNEGO, jak również wzmocnienie zdolności Izby Rzemieślniczej do wypełniania swoich funkcji w obszarze dialogu społecznego poprzez unowocześnienie zarządzania organizacją, informacją, szkoleniami, a także usprawnienia w obszarze komunikacji z innymi podmiotami społecznymi.

Kontakt:

Lider Projektu
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Plac Wolności 12
40-078 Katowice
Monika Dudek
Kierownik Projektu
tel. 32 259 62 61, wew. 105
fax: 32 258 87 38
e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Partner
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Jacek Prześlakowski
Z-ca Dyrektora Biura Projektów
tel. 22 630 96 87
fax: 22 630 97 28
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.