Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza Panie do udziału w  projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”, w którym zaplanowano m.in. realizację szkoleń i staży w zawodzie Specjalisty ds. SOCIAL MEDIA.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki udziałowi w projekcie Panie mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy. Udział w projekcie zagwarantuje wyposażenie Uczestniczek w umiejętności nowoczesnej komunikacji i „interaktywnych” kompetencji, w tym: przejawiających się m.in. biegłą znajomością marketingu internetowego (w teorii i praktyce).

Projekt skierowany jest do kobiet biernych zawodowo z woj.  mazowieckiego w wieku 30 lat i więcej chcących podjąć zatrudnienie jako Specjalista ds. SOCIAL MEDIA.

Wszystkim Uczestniczkom szkoleń zapewniamy stypendia na czas nauki!

W ramach projektu, każda z uczestniczek otrzyma wsparcie w postaci:

  1. Poradnictwa zawodowego
  2. Dwóch modułów szkoleń zakończonych wydaniem certyfikatu

Moduł I –  Podstawy marketingu internetowego, Tworzenie i edycja grafiki z wykorzystaniem Adobe Photoshop, Przegląd serwisów społecznościowych, Jak skutecznie korzystać z LinkedIn i Slideshare, Efektywne wykorzystywanie Twitter i Youtube w biznesie

Moduł II – Reklama na Facebooku, Optymalizacja i pozycjonowanie stron, Kampanie reklamowe Pay Per Click, Content Marketing – Narzędzie SM Managera, Strategia Social Media

  1. Dla najlepszych – płatnych trzymiesięcznych staży!!!

Projekt realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z InterIt sp. z o.o.

Cele projektu:

– wzrost umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej oraz aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy

– wzrost kompetencji w obszarze SOCIAL MEDIA

– uzyskanie kwalifikacji w obszarze. SOCIAL MEDIA

– zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarze SOCIAL MEDIA

Planowane efekty projektu: podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.

Projekt realizowany będzie do 30.04 2018 r.

Wartość projektu – 1 848 049,35 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej –  1 478 439,48 zł

KONTAKT
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska
Kierownik Projektu
tel.: (22) 6309888
email: kpawlinska@kig.pl
www.akademia.interit.eu

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.