MICROSOFT i CISCO dla dolnośląskich MMŚP

Zapraszamy serdecznie firmy sektora MMŚP z województwa dolnośląskiego do uczestnictwa w projekcie MICROSOFT i CISCO.

W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w bezpłatnych, akredytowanych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników pracujących z wykorzystaniem technologii IT. Uczestnictwo w projekcie pozwala nie tylko na uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także na przygotowanie się do międzynarodowych egzaminów certyfikujących.

Szkolenia realizowane w ramach projektu dotyczą następujących obszarów:

Autoryzowane szkolenia Microsoft:

 1. MS 6292 – Instalacja, konfiguracja klienta Windows 7;
 2. MS 6419 – Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008;
 3. MS 6421 – Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008;
 4. MS 6425 – Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory;
 5. MS 10262 – Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio;
 6. MS 10264 – Programowanie aplikacji Web z Microsoft Visual Studio 2010;
 7. MS 10267 – Wprowadzenie do programowania Web z Microsoft Visual Studio 2010;
 8. MS 10775 – Administracja bazami danych Microsoft SQL Server 2012;
 9. MS 10776 – Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012;
 10. MS 10953 – Programowanie HTML5.

Autoryzowane szkolenia CISCO:

 1. ICND2 – Interconnecting Cisco Network Devices Part 2;
 2. ROUTE – Implementing Cisco IP Routing;
 3. SWITCH – Implementing Cisco IP Switched Networks;
 4. TSHOOT – Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks.

Ponadto, uczestnicy projektu otrzymają dostęp do elektronicznej biblioteki materiałów uzupełniających i pogłębiających wiedzę, w ramach wsparcia procesu edukacyjnego!

Działaniami edukacyjnymi zostanie objętych 155 pracowników z firm sektora MMŚP działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa dolnośląskiego z częstotliwością wg. wyboru pracodawców i pracowników. Zajęcia będą odbywać się w czasie lub po godzinach pracy, oraz/lub w weekendy. Przewidujemy uruchamianie w miarę potrzeb ośrodków szkoleniowych w lokalizacjach: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji na Portalu Internetowym Projektów: www.dolnoslaskie.eduportal.pl

Kontakt:
Jerzy Bujok
Kierownik Projektu
tel.: 22 630 96 05
e-mail: jbujok@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.