Microsoft i Cisco dla Lubelszczyzny

Krajowa Izba Gospodarcza zapraszamy firmy sektora MŚP z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny. W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników pracujących z wykorzystaniem technologii IT. Uczestnictwo w projekcie pozwala nie tylko na uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także na potwierdzenie pozyskanych kompetencji poprzez międzynarodowe egzaminy certyfikujące. Działania edukacyjne realizowane w projekcie zgrupowano w ramach ścieżek szkoleniowych. Każda ze ścieżek obejmuje szkolenie (lub szkolenia), warsztaty przygotowujące do egzaminu oraz samą sesję egzaminacyjną.

Ścieżki szkoleniowe opierają się o szkolenia w następujących obszarach:

  • Autoryzowane szkolenia Microsoft
  • Administracja i planowanie systemów
  • Administracja bazami danych
  • Programowanie WEB
  • Programowanie aplikacji

Autoryzowane szkolenia CISCO

  • Administracja sieciami
  • Konfiguracja routerów i switchy.

Działaniami edukacyjnymi zostanie objętych około 420 uczestników z firm sektora MŚP działających na terenie województwa lubelskiego. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma imienny certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności pozyskane w czasie szkolenia.

Uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do profilowanej biblioteki szkoleń elektronicznych, wspierającej proces edukacyjny. Szkolenia będą realizowane od sierpnia 2012r do marca 2014r w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa Lubelskiego. Przewidujemy uruchamianie w miarę potrzeb ośrodków szkoleniowych w lokalizacjach: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji na Portalu Internetowym Projektów: www.lubelskie.eduportal.pl

Kontakt:
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska
Kierownik Projektu
tel.: 22 630 96 17
e-mail: kpawlinska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.